Få solgt dit budskab i civile sager


Udbytte

Kursets formål er at øge advokatens opmærksomhed på muligheder for en succesfuld sagsførelse og en indsigt i, hvad der virker set fra dommernes stol.


Indhold

Både i by- og landsretter kan de civile sager forberedes og føres med større målrettethed. På kurset vil en landsdommer og en byretsdommer med stor erfaring fra retterne dele ud af de mange erfaringer, de har gjort sig i retten samt give råd og praktiske vink.

 

Kurset er til dels udviklet på baggrund af feedback fra Dommerforeningen og fra talrige advokaters input. Det er kort sagt en enestående mulighed for at forbedre din præstation i retten.
 

Emner er bla.:

  • Typiske vanskeligheder under sagen, f.eks. parternes kommunikation og syn og skøn
  • Hvad er en effektiv og smidig sagsforberedelse? Erfaringerne efter lovændringen i 2014, hvor de civilprocessuelle regler, herunder om syn og skøn, blev ændret væsentligt
  • Betydningen af hovedforhandlingens enkelte dele, herunder forelæggelsen og afhøringer
  • Hvad lægger dommerne vægt på – hvad kan advokater gøre bedre?
  • Forståelse for hvordan dommeren arbejder – fokus på hvordan advokaten kan drage fordel af dette
  • Forberedelse af ankesager
  • Ankesagers hovedforhandling. Hvad skal der til, når der afhøres nye vidner, hvornår skal de indkaldes?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater med møderet for by- og landsret samt andre, der ønsker at få et unikt indblik i, hvordan en civil sags forberedelse bedst tilrettelægges, og hvordan sagen præsenteres under hovedforhandlingen.

 

Kurset er ikke en egentlig teoretisk gennemgang af retsplejelovens bestemmelser, men er i langt højere grad baseret på fortællinger om og udvekslinger af praktiske erfaringer.

 

Materiale

Du får udleveret kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

6

 

 

Mandag d. 11. november 2019
Kl. 09:30 – 15:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret