FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder


 -  Den praktiske brug af FIDIC-kontrakter

 

 

Baggrund

Inden for både den nationale og internationale entrepriseret er der sket en forøget anvendelse af FIDIC-kontrakter – samt kontrakter, der er bygget op på principper, der er hentet fra FIDIC-kontrakter.

 

Det samme er sket i Danmark, hvor et stigende antal entrepriseprojekter anvender denne kontraktuelle tilgang – dette dækker både over projekter on- og offshore.

 

 

Formål

Formålet med dette kursus er at give deltagerne en indføring i den praktiske brug af FIDIC-kontrakter, således at deltagerne i højere grad bliver i stand til at identificere risici og afdækning heraf i forbindelse med udarbejdelse, indgåelse og forhandling af FIDIC-kontrakter (og FIDIC inspirerede kontakter).

 

Kurset vil endvidere sætte dig i stand til at forstå og agere i FIDIC-kontrakter i udførelsesfasen og underviserne vil give deres personlige erfaringer videre – både i relation til almindelig contract management og eksempelvis tvistforebyggende tiltag.

 

Det er sigtet med kurset at give et praktisk udbytte og er henvendt til både erfarne og mindre erfarne brugere af FIDIC-kontrakter. Kurset henvender sig til alle aktører – både dem med en teknisk, juridisk og/eller praktisk erfaring.

 


Indhold

På kurset gennemgås relevante dele af FIDIC Yellow Book (Conditions of Contracts for Plant & Design Build), men kurset er også relevant, hvis du sidder med andre udgaver af FIDIC (eller FIDIC inspirerede kontrakter).

 

Der vil blive fokuseret på de problemstillinger og de dele, der typisk forhandles hårdest om og dem, der giver de største udfordringer under eksekveringen (der langt fra altid er de samme som dem, der havde fokus ved kontraktindgåelsen).

 


Emner er bl.a.:

  • Introduktion til FIDIC Suite of Contracts
  • Opbygning, struktur og karakteristika i FIDIC-kontrakter
  • FIDIC Yellow Bookmed focus på udvalgte emner, herunder:
  • Designansvar
  • Igangsættelse, forsinkelse, suspension
  • Dagbod og konventionalbod
  • Ejendomsrettens overgang
  • Defects (mangler)
  • Variations (ekstraarbejder)

 

Udbytte

Som deltager på kurset bliver du i stand til at navigere i FIDIC-kontrakter i praksis og hurtigt kunne fokusere på de centrale dele – hvad enten du sidder på bygherre- eller entreprenørsiden.

Kurset veksler mellem teori, og praksis og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.

 

Målgruppe

Kurset er skræddersyet til praktikere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen (både on- og offshore) og målrettet ingeniører, arkitekter, entreprenører, bygherrer samt advokater (både eksterne og inhouse). Kurset er tilrettet således, at det er relevant for både personer involveret i salgs- og eksekutionsfasen. 

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 ”Kurset var dialog baseret og praktisk orienteret, og underviserne havde stor praktisk erfaring at dele ud af.”
– Natascha Dayan, Senior Contract Manager og advokat, Siemens A/S
Tidligere kursusdeltager.


"Tydeligt, at underviserne kan bakke deres teoretiske erfaringer op med viden om og forståelse for den praktiske virkelig, som vi befinder os i. Inspirerende dag med stort udbytte."
– Michael Normann, CEO, Peder Madsen Rederi A/S
Tidligere kursusdeltager.


”Dygtige undervisere. God formidling af stoffet.”
–  Sanaz Ranjbaran, advokat, Rambøll Danmark A/S
Tidligere kursusdeltager.
 

"Meget kompetente og praktisk erfarne undervisere, der på pædagogisk vis evner at få omsat kompleks jura til gode råd og anbefalinger – ikke tilfældigt, at juristerne hos Dansk Byggeri alle gav dem topkarakter i deres evalueringer.”
– Louise Dahl Krath Jensen, Afdelingschef, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
Tidligere kursusdeltager.

"Meget udbytterigt kursus og meget høj faglighed hos underviserne. Meget fin forståelse for de dele af kontrakterne, der i praksis giver de største udfordringer.
– Klaus Munck Rasmussen, Vice President, Foundations hos Bladt Industries A/S
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 23. august 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course