Fonde og den offentlige sektor


– Kommuner, regioner og statens samarbejde med fonde og selvejende institutioner​

 

Udbytte

 

Kurset giver dig et systematisk overblik over de praktiske og juridiske problemstillinger, der relaterer sig til fondes uddelinger til offentlige myndigheder og institutioner, herunder de overvejelser som bør gøres i forbindelse med valg af samarbejdsform og projektets gennemførsel. Vi vil med udgangspunkt i praktiske eksempler diskutere og komme med løsningsforslag til de problemstillinger, der særligt relaterer sig til fondens donationer til kommuner.

 

Du får bl.a.:

 

 • En forståelse for de problemstillinger, der relaterer sig til fondes donationer til den offentlige sektor.
 • Et overblik over fordele og ulemper ved de enkelte samarbejdsformer - set fra både fondens og kommunens perspektiv.
 • Kendskab til de forskellige retsområder, som kommer i spil i forbindelse med bevillingens gennemførsel.
 • Juridisk viden til at tackle de problemstillinger, som samarbejder mellem fonde og kommuner kan give anledning til.
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Indhold
 

Fonde indtager en særlig rolle i samfundet bl.a. på grund af deres bevillinger til den offentlige sektor. Det følger af tal fra Danmarks Statistik, at offentlige institutioner i 2018 modtog 63 pct. af danske fondes bevillinger. Den offentlige sektor er således den største modtager af fondsmidler. Vi ser en tendens til, at fondene ønsker en større indflydelse på bevillingernes anvendelse. Bevillingerne gennemføres derfor ofte via aftaler, som indrammer donationens anvendelse. Vi vil på kurset behandle de typiske samarbejdsformer mellem fonde og kommuner samt de særlige juridiske og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til denne type af donationer.

 

Emnerne er bl.a.:

 

 • De offentlige fonde
 • Overvejelser i forbindelse med valg af samarbejdsform
 • Donationsskrivelser – udvalgte problemstillinger som knytter sig til reguleringen af donationen
 • Projekter med kommunal deltagelse
 • Samarbejdets udbudspligt  
 • Strukturering af byggefonde
 • Den kommunale momsrefusionsordning, herunder fondsmoms
 • Momsretlige spørgsmål, herunder afløftning af byggemoms
 • Hovedlinjer og tendenser inden for fondsbeskatning
 • Drifts- og lejeaftaler, herunder opmærksomhedspunkter og faldgruber
 • Samarbejdets belastning af den kommunale låneramme og anlægsloft
 • Problemstillinger i relation til donationer til staten og regionerne. 

 

Målgruppe

 

Kurset er målrettet medarbejdere i kommuner, regioner og staten, revisorer, fondsbestyrelsesmedlemmer samt administratorer af fonde.

 

 

Undervisningsform

 

Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser

 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4,5

 

Mandag d. 16. november 2020
Kl. 09:30 – 14:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.995