Kursus

Forældelse med særligt henblik på personskadesager

Emner og udfordringer ved forældelse

7

lektioner

5995 DKK.

Indhold


På dette kursus har du mulighed for at blive orienteret om området generelt og om den nyeste retspraksis i selskab med Lars Lindencrone Petersen fra Bech Bruun.

På kurset gennemgås særligt udvalgte emner og udfordringer, som har aktuel betydning for advokater og deres førelse af retssager.


Emner er bl.a.:

  • Forældelsesfristerne og deres begyndelsestidspunkt
  • Suspension – hvilke situationer
  • Foreløbig afbrydelse – forældelsesloven, særligt om forhandlinger, suspensionsaftaler
  • FAL § 29
  • Afbrydelse
  • Særligt om arbejdsskadesager  

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater, som arbejder med retssager, herunder personskadesager, samt mod skadebehandlere i forsikringsselskaber.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.