Kursus

Forældelse med særligt henblik på personskadesager

Emner og udfordringer ved forældelse

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

På dette kursus har du mulighed for at blive orienteret om området generelt og om den nyeste retspraksis i selskab med Lars Lindencrone Petersen fra Bech Bruun.

På kurset gennemgås særligt udvalgte emner og udfordringer, som har aktuel betydning for advokater og deres førelse af retssager.


Emner er bl.a.:

  • Forældelsesfristerne og deres begyndelsestidspunkt
  • Suspension – hvilke situationer
  • Foreløbig afbrydelse – forældelsesloven, særligt om forhandlinger, suspensionsaftaler
  • FAL § 29
  • Afbrydelse
  • Særligt om arbejdsskadesager  

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater, som arbejder med retssager, herunder personskadesager, samt mod skadebehandlere i forsikringsselskaber.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.