Forældelse: Milliarder går tabt i 2017


Indhold

I 2006/2007 blev der sendt hundredtusindvis af påmindelser, hvormed forældelsen blev forlænget i 10 år. Derfor vil milliarder blive tabt i 2017, hvis ikke forældelsesfristen på ny afbrydes på korrekt vis.

På dette forældelseskursus får du en grundig gennemgang af reglerne om forældelse og får sat reglerne i et moderne (digitalt) perspektiv.

Emner er bl.a.:

  • Forældelsesfristen: Hvornår er den 3, 5, 10 og 30 år?

  • Beløbsbegrænset indbringelse for fogedretten: Afbrydes forældelsen for hele beløbet?

  • Digitaliseringens betydning for forældelsen

  • Kreditors påstand om suspension (manglende kendskab til fordringen/skyldneren): Hvad kræves der for at få medhold?

  • Forældelsesfristen for renter

  • Muligheden for at fravige forældelsesloven

  • Ukendskab til skyldners opholdssted – og andre hindringer


Formål

På dette kursus i forældelse får du gennemgået reglerne om forældelse og sat dem i et moderne perspektiv, så du kan anvende dem og rådgive korrekt af Lars Lindencrone og Brian Nygaard Oswald. 


Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere med juridisk berøringsflade i bred forstand, idet forældelse er relevant for stort set alle juridiske discipliner. Målgruppen er f.eks. advokater, advokatfuldmægtige, bogholdere, virksomhedsjurister, revisorer, kommunalt ansatte jurister, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer osv.


Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevante love og forarbejder samt konkrete eksempler, slides m.v.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

 

 

"Der var en god dynamik mellem de to undervisere. Derudover blev stoffet formidlet på en kronologisk måde, så man fik en forståelse for, hvorfor reglerne er, som de er i dag, og hvorfor der fortsat er regler i det gamle regelsæt, som man skal være obs på."

– Karina Hegelund Nielsen, fuldmægtig, Naturerhvervsstyrelsen
Kursusdeltager, 2016

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 1. marts 2017

Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995