Kursus

Forsvarerens aktuelle udfordringer

7

lektioner

5995 DKK.

Indhold

Kurset gennemgår en række topaktuelle forhold inden for forsvareretik samt praksis og forhold, man skal være opmærksom på – bl.a. vedrørende salærforhold. Derudover får du også gennemgået hvilke krav, der stilles til forsvareren i dag afhængigt af, om man er enkeltmandsadvokat, sidder i kontorfællesskab eller er med i et advokatfirma.

Du får også gennemgået en række aktuelle emner – herunder praksis og reglerne for frakendelse af dansk indfødsret og de seneste afgørelser vedrørende udvisning samt nye afgørelser omkring dolus eventualis, som forsvareren med fordel kan anvende, når dette bringes på banen.


Emner er bl.a.:

 • Forsvareretik
  • Gennemgang af en række etiske problemstillinger man møder som forsvarer, herunder
  • Salærforhold
  • Kommunikation med klient og pårørende
  • Særlige situationer
 • Medvirken og strafbar passivitet
  • Aktiv medvirken
  • Passiv medvirken
  • Ledsagelse og tilstedeværelse
 • Udvisning og fratagelse af dansk statsborgerskab
 • Dolus eventualis
  • Nye afgørelser og forsvarsadvokatens muligheder 

 


Formål

Formålet med dette strafferetskursus er at ruste dig til at have de rette værktøjer til at undgå etiske problemstillinger, og samtidigt stille dig selv optimalt, når disse overholdes. Derudover får du indblik i nogle aktuelle emner inden for strafferetten, der vil hjælpe dig som forsvarer i retten.Du får bl.a.:

 • En dybere forståelse for relevante etiske forhold for forsvarsadvokater som salærforhold, rejseforbehold, persondata og andre retningslinjer
 • En praktisk indsigt i området for medvirken og strafbar passivitet
 • Yderligere redskaber til at imødegå dolus eventualis, når anklagemyndigheden nu ganske hyppigt påberåber sig dette
 • En opdatering med de nyeste afgørelser inden for udvisning og frakendelse af dansk statsborgerskab – også med utrykte afgørelser

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater og jurister og andre, der arbejder med strafferetlige spørgsmål – særligt forsvarsadvokater og bistandsadvokater, der fører private straffesager. 

 

Materiale

Du får adgang til kursusmaterialet og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal. Alt materiale er anonymiseret og kan således anvendes direkte.