Gæsteprincippet


– Nyere retspraksis om grundejere og ledningsejeres retsstilling efter det lovfastsatte og deklaratoriske gæsteprincip

 

Baggrund

Gæsteprincippet er betegnelsen for et retligt princip, hvorefter en ledningsejer som gæst på privat ejendom skal betale for flytning af ledninger, hvis ejeren ønsker at ændre benyttelsen af det areal, hvor ledningerne er anbragt. Gæsteprincippet er lovreguleret i vejloven vedrørende vejarbejder, men det følger af nyere Højesteretspraksis, at gæsteprincippet også er et deklaratorisk princip, der gælder på private ejendomme.

Rækkevidden af gæsteprincippet som deklaratorisk princip ved tinglyste servitutter etableret ved aftale eller ved ekspropriation er imidlertid omtvistet og giver anledning til mange tvister ved taksationskommissioner og domstole.

 

Udbytte

Kurset indeholder en samstilling af nyere retspraksis om gæsteprincippet med juridisk teori og søger at gøre status over, hvad der kan udledes af nyere retspraksis og hvad der fortsat må anses for uafklaret.

 


Indhold

Kurset giver en indføring i gæsteprincippets baggrund suppleret af en grundlæggende indføring i servitutretten. Hovedvægten er lagt på en gennemgang af de centrale domme fra Højesteret, landsretterne og taksationspraksis samt status på grundlag af de seneste domme, som bl.a. landsrettens dom i sagen om transmissionsnet fra Kriegers Flak og udvalgte verserende sager ved landsretterne og Højesteret

Emner er b.la.:

  • Det lovbestemte og deklaratoriske gæsteprincip
  • Gæsteprincippet og servitutretten
  • Gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation
  • Vintapperrampedommens udfordringer
  • Ledningsnettet fra Kriegers Flak
  • Spildevandsledninger fastsat ved landvæsensret
  • Er betaling til ejer en betingelse for fravigelse af gæsteprincippet

 

Målgruppe

Kurset henvender sig først og fremmest til advokater og andre juridiske rådgivere, der beskæftiger sig med større anlægsprojekter og etablering eller omlægning af forsyningsledninger. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal herunder kursuspræsentationen.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

mandag d 21. marts 2022

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og en frokost sandwichAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Course