Gæsteprincippet


 Nyere retspraksis om grundejere og ledningsejeres restsstilling efter det lovfastsatte og deklaratoriske gæsteprincip 

 

Baggrund

Gæsteprincippet er betegnelsen for et retligt princip, hvorefter en ledningsejer som gæst på privat ejendom skal betale for flytning af ledgninger, hvis ejeren ønsker at ændre benyttelsen af det areal, hvor ledningerne er anbragt. Gæsteprincippet er lovreguleret i vejloven vedrørende vejarbejder, men det følger af nyeste Højesteretspraksis, at gæsteprincippet også er et deklaratorisk princip, der gælder på private ejendomme. Rækkevidden af gæsteprincippet som deklaratorisk princip ved tinglyste servitutter etableret ved aftale, eller ved ekspropriation, er imidlertid omtvistet og giver anledning til mange tvister ved taksationskommissioner og domstole. 

 

I foråret 2022 afsagde Højesteret tre principielle domme om gæsteprincippets rækkevidde, men enkelte principielle spørgsmål om gæsteprincippets rækkevidde er fortsat uafklarede. 


Udbytte

Kurset indeholder en samstilling af nyere retspraksis om gæsteprincippet med juridisk teori og søger at gøre status over, hvad der kan udledes af nyere retspraksis og hvad der fortsat må anses for uafklaret.


Indhold

Kurset giver en indføring i gæsteprincippets baggrund suppleret af en grundlæggende indføring i servitutretten.

Hovedvægten er lagt på en gennemgang af de centrale domme fra Højesteret, landsretterne og taksationspraksis samt status på grundlag af de Højesterets domme om gæsteprincippet i 2022.

 

Emner er bl.a.:

 • Grundlæggende principper i servitutretten
 • Serviturettens samspil med planloven
 • Det lovbestemte og deklaratoriske gæsteprincip
 • Gæsteprincippet og servitutretten
 • Nedlæggelse af forsyningsledninger på grundlag af ekspropriation
 • Nedlæggelse af forsyningsledninger på grundlag af spildevandsplan eller varmeforsyningsplan
 • Gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og betydning for nødvendighedsbetingelsen
 • Vintapperrampedommens udfordringer
 • Ledningsnettet fra Kriegers Flak
 • Spildevandsledninger fastsat ved landvæsensret
 • Spildevandsplaner og varmeforsyningsplaners betydning for gæsteprincippet
 • Er betaling til ejer en betingelse for fravigelse af gæsteprincippet?
 • Kan der vindes hævd på en ledningsservitut – og gælder gæsteprincippet i så fald?

 

Målgruppe

Kurset henvender sig først og fremmest til advokater og andre juridiske rådgivere, der beskæftiger sig med større anlægsprojekter og etablering eller omlægning af forsyningsledninger.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, herunder lovgivning, domme og kendelser.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse. 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 6. marts 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course