Generationsskifte og omstrukturering


Udbytte

Kurset giver dig en introduktion til og indførsel i anvendelsen af reglerne om skattefri succession og omstruktureringer ved gennemførelse af generationsskifte af virksomheder.

Kurset fokuserer således især på skattefri aktieombytning og spaltning, samt endvidere en gennemgang af regelsættet om succession ved personligt ejede virksomheder. 

 


Indhold
 

Emner på kurset vil således omfatte:

  • Generationsskifte af virksomheder drevet i selskabsform, herunder skattefri aktieombytning og skattefri spaltning
  • Øvrige omstruktureringstiltag til forberedelse af generationsskifte
  • I hvilke situationer skal eller bør man søge om tilladelse
  • Efterfølgende dispositioner, der kræver anmeldelse til skattemyndighederne
  • Overdragelse af virksomheder/aktier med succession til familie/medarbejdere
  • Særligt vedrørende grundlaget for værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
  • Særligt om brugen af bindende svar fra skattemyndighederne i forbindelse med generationsskifte

 

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, advokater, revisorer og andre, der ønsker en introduktion til generationsskifte og omstruktureringer og har behov for et overblik over det skatteretlige grundlag.

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

Mandag d. 9. december 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995