God skik for penge- og realkreditinstitutter


– med fokus på boligfinansiering
 

Baggrund

Der er i stigende grad fokus på, hvordan penge- og realkreditinstitutter behandler deres kunder. Særligt på boligfinansieringsområdet har der de senere år med afsæt i blandt andet realkreditinstitutternes bidragsforhøjelser været en markant udvikling i kravene til god skik.

 

Udbytte

På kurset får du med udgangspunkt i konkrete cases et overblik over de centrale krav for, hvordan penge- og realkreditinstitutter skal opføre sig (god skik). Derudover får du detaljeret, case-baseret indsigt i de væsentligste krav til god skik ved boligfinansiering.

Du får bla.: 

 • Overblik over de centrale dele af regelsættet om god skik for penge- og realkreditinstitutter og de senere års udvikling på området
 • Dybere indsigt i kravene til god skik før, under og efter aftaleindgåelsen med fokus på boligfinansiering
 • Praktiske bud på, hvordan virksomhederne kan sikre compliance
 • Et aktuelt bud på kommende regulering på god skik området
 • Erfaringsudveksling med andre praktikere


Indhold

Undervisningen vil til perspektivering inddrage andre beslægtede regelsæt, fx kreditaftaleloven og outsourcing-reglerne.

Emner er bla.:
 

 • Krav før aftaleindgåelsen, fx
  • kreditvurdering, kreditværdighedsvurdering og afslag på låneansøgning,
  • rådgivning og vejledning om boliglån,
  • transparens om priser
  • kombinationssalg og fordelsprogrammer
 • Krav til aftaleindgåelsen, herunder overvejelser i fht. digital aftaleindgåelse og selvbetjening
 • Krav efter aftaleindgåelsen, fx
  • mulighederne for at gennemføre vilkårsændringer i løbende aftaleforhold,
  • indfrielse af lån
  • regler til fremme af konkurrence og mobilitet på markedet for boligfinansiering
 • De overordnede krav til markedsføring og oplysningsforpligtelser i en digital verden
 • Betydningen af overtrædelse af god skik regler for vurderingen af et erstatningsansvar
 • Forventninger til kommende regulering og nye trends i domstols- og ankenævnspraksis

 

Målgruppe

Kurset er relevant for specialister, der arbejder med, hvordan penge- og realkreditinstitutter møder deres kunder.
Kurset er målrettet dig, der arbejder med jura, compliance, rådgivningsprocesser eller kundedokumenter i et penge- eller realkreditinstitut, og dig, der på anden måde beskæftiger dig med reglerne fx som advokat.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kursusmaterialet vil omfatte oversigt over relevant praksis fra domstole, Finanstilsynet og Det Finansielle Ankenævn samt konkrete cases og eksempler på centrale kundevendte vilkår.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Tirsdag d. 12. november 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret