Grundkursus i energiretten


Baggrund

Energiret er et speciale, som ikke mange jurister tidligere har beskæftiget sig med eller interesseret sig for. Der har derfor ikke tidligere været udbudt mange kurser, eller blevet skrevet mange litterære værker om emnet. 

Men nu hvor energiret er gået fra ikke kun at være et klimaspørgsmål til også at være et spørgsmål om sikkerhedspolitik, har dette forhold ændret sig markant. Der er flere og flere, der nu beskæftiger sig med energiret i bred forstand. Derfor er det relevant med et kursus, der giver indblik i den regulatoriske del af energiretten og samspillet mellem nationale og de nye EU-retslige regler, der trådte i kræft 2021. Yderligere er det relevant med et indblik i de forskellige myndigheder, aktørers rolle og samspil, hvis man skal beskæftige sig med energiretten.

 

 

Udbytte

Kursisterne vil opnå en viden om samspillet mellem de centrale myndigheder på området og deres roller og indbyrdes samspil. Ligesom der vil opnås en forståelse af myndighedernes håndtering af de forskellige centrale regler indenfor aftaleretten, forbrugeraftaleretten og energiretten. 
Kursisterne vil således blive klædt på til at kunne håndtere de udfordringer, som de møder i deres daglige arbejde med energiretten og i forhold til deres eventuelle møde med myndighederne. 

 


Indhold

På kurset vil kursisterne få indblik i de centrale regler omkring lovgivningen på området, herunder nationale regler samt EU-regulering. Kurset omhandler både indhold af kontrakter og de centrale myndigheder og aktører på området. 

Emner er bla.:

  • Aktørerne på elmarkedet (elforbrugere – netselskabet – energinet - elhandelsvirksomheden)
  • Aktørernes indbyrdes samspil og rollefordeling ved indgåelse af kontrakter
  • De centrale bestemmelser og love på område
  • De centrale bestemmelser man skal være opmærksom på ved indgåelse af kontrakter med elbrugere
  • Kontrakternes indhold (privat og erhverv
  • De centrale bestemmelser i EU-direktivet og heraf medførte nye nationale bestemmelser
  • De centrale myndigheder 
  • Hvordan disse centrale myndigheder administrerer reglerne
  • Fri drøftelse af hvorvidt der er aftalefrihed 
  • Drøftelse og erfaringsudveksling for hvordan myndighederne håndhæver reglerne samt implementering af ny EU-regulering 

 

Målgruppe

Kurset giver en grundlæggende introduktion og er derfor relevant for en bred målgruppe, herunder jurister der beskæftiger sig med elforsyningsret, advokater, virksomhedsjurister, rådgivere, og andre aktører der arbejder med elforsyningsretten.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

fredag d 11. november 2022

Kl 09:30 - 13:00

Inkl. morgenmad og en frokostsandwich


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Course