Grundkursus i familieret


– Rådgivning i praksis før, under og efter ægteskabet
 

Udbytte

Grundkurset i familieret giver dig kompetencer til at rådgive om ægtefællers forhold samt at gennemføre en bodeling i praksis.

 

På kurset vil du:

 • få et overblik over de ting, som ægtefæller skal være opmærksomme på før og efter indgåelse af ægteskab
 • få et indblik i de væsentligste retsregler, som anvendes i praksis
 • blive i stand til at udarbejde en boopgørelse og gennemføre en bodeling
 • blive klædt på til at tackle de udfordringer, som man i praksis møder i forbindelse med en skilsmisse
 • få udleveret paradigmer over forskellige ægtepagter, tjeklister til gennemførelse af mødet med klienten om valg af særejetype
 • få udleveret paradigmer og koncepter til gennemførelse af en bodelingssag fra start til slut, herunder boopgørelse og bodelingsoverenskomst


Indhold

For en uerfaren rådgiver kan det være vanskeligt at rådgive om ægteskabets retsvirkninger og at gennemføre en bodeling i praksis. Kurset fokuserer på ægtefællers forhold ud fra en praktisk indgangsvinkel, hvor du vil lære, hvordan du skal rådgive din klient før ægteskabets indgåelse, under ægteskabet og i tilfælde af ægteskabets ophør.

 

Kurset er delt op i 3 hovedemner, hvor du efter kurset vil kunne rådgive om:

 • Før ægteskabet
  • Skal der være særeje i ægteskabet?
  • Hvor omfattende skal særejet være?
  • Hvilken type særeje skal vælges?
  • Hvilke faldgruber er der i forbindelse med oprettelse af ægtepagter, og hvordan undgår man dem?
  • Hvad skal der ske med pensioner i tilfælde af skilsmisse?
  • Er der behov for testamente?
 • Under ægteskabet
  • Er der indtrådt behov for oprettelse af ægtepagt eller testamente?
 • Efter ægteskabets ophør
  • Skal der betales ægtefællebidrag?
  • Hvordan laver man en boopgørelse?
  • Er der grundlag for kompensation?
  • Skal der rejses et reguleringskrav, og hvordan beregnes det?
  • Hvordan laver man en bodelingsoverenskomst?
  • Hvordan gennemføres aftalerne i praksis?
  • Hvad skal du særligt være opmærksom på som advokat i bodelingssager?

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokatfuldmægtige, yngre advokater og andre rådgivere, som er uerfarne eller mindre erfarne inden for familieretten. Kursets målgruppe er rådgivere, som har brug for praktisk basisviden om de problemstillinger, man som rådgiver står overfor, når man skal behandle og rådgive om familieretlige problemstillinger.

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende bl.a. paradigmer og tjeklister. Der udleveres også letforståelige oversigter over både retsregler og forhold, der har udviklet sig i praksis, sådan at de i en travl hverdag er lettilgængelige og brugbare.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Onsdag d. 20. maj 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret