Grundkursus i forsikringsret


Bliv bekendt med juraen ved håndtering af forsikringssager

 

Baggrund

Mange advokater og jurister vil i løbet af deres karriere opleve at skulle rådgive om forsikringsforhold. Der kan være tale om privatlivets forsikringer som f.eks. bygningsforsikring, indboforsikring, ulykkesforsikring eller pensionsforsikringer, eller erhvervslivets forsikringer som f.eks. erhvervsansvarsforsikring, entrepriseforsikring og rådgiveransvarsforsikringer. 

 

Forsikringsret er en specialdisciplin indenfor obligationsretten, og forsikringsaftaler er undergivet særskilt regulering i bl.a. forsikringsaftaleloven. I forsikringsretten optræder en række særlige begreber, og kender man ikke den forsikringsretlige ramme, de forsikringsretlige grundbegreber og den tilknyttede regulering, er området svært at navigere i. 

 

Kurset er et grundkursus, som på 2 dage vil give en generel indføring i forsikringsretten med fokus på den praktiske virkelighed.

Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at håndtere forsikringsretlige problemstillinger, og at deltagerne - efter endt kursus - har et godt overblik over, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når en forsikringssag lander på ens bord.

Underviserne kommer fra hhv. et større forsikringsselskab, og et advokatkontor, som repræsenterer forsikringstagere. Dette giver en god mulighed for at belyse problemstillingerne fra flere vinkler. 

 

Udbytte

På kurset får du bl.a. indsigt i:

 

 • De vigtigste dele af den forsikringsretlig regulering
 • De mest almindelige forsikringstyper og udfordringer vedr. disse
 • Forhold vedr. hele forsikringens ”liv” fra tegning til skadesag til ophør
 • Ret og pligt når en konkret forsikringssag opstår
 • Dækningstvister
 • Skadeopgørelse
 • 3. mandsrettigheder
 • Forældelse


Indhold

Med fokus på en praktisk tilgang, og ved brug af eksempler fra undervisernes egne erfaringer og fra retspraksis, vil emnerne bl.a. være:

 • Regler om risikooplysninger ved indtegning
 • Centrale begreber i forsikringsretten f.eks. forsikringssum, dækningsprincipper og sikrede
 • Pligter og rettigheder ved anmeldelse
 • Renter og omkostningsdækning
 • Forsæt og grov uagtsomhed
 • Sikkerhedsforskrifter og risikoafgrænsninger
 • Rettigheder for 3. mænd f.eks. panthavere
 • Begunstigelse i livs- og ulykkesforsikringer
 • Forældelsesregler
 • Regulering vedr. forsikringsselskabers særlige undersøgelsesskridt f.eks. ift. personovervågning

 

Målgruppe

Kurset er et grundkursus som retter sig mod jurister, advokater eller andre som beskæftiger sig med forsikringer, eller som ønsker et grundlæggende kendskab til retsområdet. Specialister som arbejder med en del af forsikringsretten, men ønsker bredere kendskab til andre dele af området, vil også få udbytte af kurset.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

14

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Dag 1

mandag d 5. december 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Dag 2

tirsdag d 6. december 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Pris Ekskl. Moms

11.990

 

 

Course