Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven


Udbytte

Du får en overordnet forståelse for, hvornår udbudsreglerne finder anvendelse, og hvordan en udbudsprocedure gennemføres i henhold til den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Endvidere vil du få et indblik i det udbudsretlige klagesystem og de problemstillinger, der i praksis giver anledning til sager ved Klagenævnet for Udbud.

 

Indhold

Hvert eneste år indkøber det offentlige i Danmark for ca. 300 mia. kroner. Udbudsreglerne har i den forbindelse en central betydning i forhold til at sikre, at midlerne udnyttes bedst muligt uden at der varetages usaglige hensyn.

På dette udbudsretlige kursus får du en grundlæggende introduktion til udbudsreglerne og deres praktiske anvendelsesområde.

Emner er bl.a.:

  • De relevante udbudsretlige regelsæt

  • Ordregivere og kontrakter omfattet af udbudsreglerne

  • De relevante tærskelværdier

  • De forskellige udbudsprocedurer – herunder udbud med forhandling

  • Udvælgelses- og tildelingskriterier – herunder håndtering af ESPD

  • Evalueringsmodeller

  • Aktindsigt i forbindelse med udbud

  • Det udbudsretlige klagesystem


Kurset vil i vid udstrækning fokusere på praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene for derved at give dig en forståelse for, hvilke problemstillinger der i det praktiske udbudsliv giver anledning til udfordringer.

 

Målgruppe

Der er tale om et grundkursus, der både henvender sig til dig, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med udbudsreglerne og dig, der tidligere har arbejdet med udbudsreglerne, men ønsker at blive opdateret på reglerne i den nye udbudslov.

Kurset har relevans for rådgivere, offentligt ansatte og personer, der er ansat i private virksomheder, der deltager i offentlige udbudsforretninger.
 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale, herunder udbudsretlig lovgivning og tærskelværdier.

Kurset kan med fordel følges op med kurset Udbudsret for specialister den 14. juni 2019. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse til advokater.

"Martin Stæhr er yderst kompetent og ekstremt dygtig til at formidle på et passende fagligt niveau. Super godt kursus!"
– Maria G. Adamsen, Advokat, DAHL Advokatfirma.
 

Kurset havde et godt fagligt indhold.
– Connie Stellfeld, sagsbehandler, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
 

"Martin Stæhr er en virkelig kompetent, vidende og velformuleret underviser."
– Mette Hedelund Thomasen, advokat, Hofor A/S.
 

"Det var en god struktur med kombineret lovtekst og eksempler."
– Dennich Sørensen, Head of HSEQ, Voda A/S.
 

"Det var godt at underviseren gennemgik stoffet fra A-Z med fokus på det grundlæggende - i stedet for at springe ind i stoffet ovenfra så at sige."
– Nina Lindsnæs Rindorf, Jurist, Det Kongelige Teater.
 

Tidligere kursusdeltagere.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Mandag d. 24. august 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995