Immaterielle rettigheder i ansættelsen


Indhold

Alle arbejdsgivere ønsker nytænkende og kreative medarbejdere, men hvordan er man stillet som arbejdsgiver, hvis en medarbejder er så kreativ, at vedkommende i forbindelse med sit ansættelsesforhold skaber et fænomen, der kan beskyttes immaterielretligt, eksempelvis gennem patent- eller ophavsretten?

Når det som udgangspunkt er skaberen af et fænomen, der har eneretten til erhvervsmæssigt at udnytte fænomenet, hvad gælder så, når fænomenet er skabt som led i et ansættelsesforhold, hvor det ansættelsesretlige udgangspunkt er, at arbejdsresultater tilhører arbejdsgiveren? Hvordan har man fra lovgivers side afvejet medarbejderens interesse i at høste frugten af sin kreative indsats overfor arbejdsgiverens forventning om, som modydelse for medarbejderens løn, at kunne udnytte resultaterne af det arbejde medarbejderen udfører? Gør det nogen forskel, hvilken immaterielretlig disciplin fænomenet henhører under? Og kan man aftale sig ud af eventuelle tvister?

Kurset fokuserer på de problemstillinger, der opstår i krydsfeltet mellem immaterielretten og ansættelsesretten, og hvordan disse problemstillinger bedst muligt håndteres i praksis.

Emner er bl.a.:

  • Patentret i ansættelsesforhold – herunder lov om arbejdstageres opfindelser

  • Ophavsret i ansættelsesforhold

  • Varemærkerettigheder og andre kendetegnsrettigheder i ansættelsesforhold

  • Designret i ansættelsesforhold

  • Overdragelsesaftaler

  • Kompensationsregler

 

Formål

​​Du får en grundig indføring i reglerne omkring immaterielrettigheder i ansættelsesforhold samt indsigt i og viden om, hvordan du praktisk håndterer de juridiske problemstillinger, det kan give anledning til, hvis en medarbejder eksempelvis gør en opfindelse eller skaber et værk under sin ansættelse. Du får gode råd til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til kreative medarbejdere og konkrete forslag til, hvordan du bedst muligt sikrer din virksomheds interesser.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet in-house jurister, advokater og andre HR-medarbejdere, der beskæftiger sig med immaterielret og/eller ansættelsesret – herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter.
 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale – herunder uddrag af relevant lovgivning.

Kurset er godkendt som relevant efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

 

Fredag d. 21. april 2017
Kl. 09:30 - Kl. 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course