Informationssikkerhed - Lovens implikationer for IT-specialister


– Overblik over særlige bestemmelser om databeskyttelse i forskellige lovgivninger
 


Dette kursus er en del af JUC Certificering i Informationssikkerhed. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen.

 

Baggrund
 

Det massive fokus på IT- og datasikkerhed, ikke mindst pga. Persondataforordningen, er kun blevet kraftigt skærpet som følge af en række datalæk og IT-sikkerhedsskandaler i såvel offentlige som private virksomheder.

Det er vanskeligt for mange virksomheder at holde styr på alle de teknologier, applikationer og programmer, som benyttes inden for informationsteknologi. Det har allerede udløst en række datalæk og behov for viden og dokumentation ift. virksomheders brug af teknologier, som bruges til at behandle og opbevare persondata.

Dette fokus vil kun øges i det kommende årti, og der bliver behov for flere eksperter og langt bedre kommunikation mellem IT-ansvarlige, dataansvarlige og ledere.
 

Formål

Kursets formål er at skabe overblik over al den lovgivning, som indeholder elementer af databeskyttelse, og som man skal tage hensyn til i opbygning af et sikkert setup for håndtering af data.

 

Indhold


Modulet vil give en gennemgang af de forskellige særlovgivninger, der regulerer databeskyttelse og dermed supplerer databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Emner er bl.a.:
› Behandling af personoplysninger i ansættelsesretlig sammenhæng, herunder de relevante regler i helbredsoplysningsloven, bogføringsloven og kollektive overenskomster samt mulighed for indførelse af kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdernes brug af enheder stillet til rådighed fra arbejdsgiveren – herunder brug af internet og e-mail.
› Reglerne om cookies og den kommende E-privacy forordning
› Spamreglerne i markedsføringsloven
› TV-overvågning
› Whistleblowerordninger, herunder det kommende whistleblowerdirektiv
› Videregivelsesreglerne i sundhedsloven og anvendelse af personoplysninger i forbindelse med kliniske forsøg
› Videregivelsesreglerne, der gælder for den finansielle sektor, herunder lov om finansiel virksomhed og lov om forbrugslånsvirksomhed
› Den såkaldte "krigsregel"
› Særlige opmærksomhedspunkter for tele- og el-virksomheder.

 

Målgruppe


Organisationer der behandler personoplysninger.

CISO, CIO, DPO, GDPR-ansvarlig, CPO, CDO og andre, som arbejder med IT-sikkerheden og behandlingen af personoplysninger, og hvordan man som virksomhed kan sikre sig, at man overholder, men også udnytter de muligheder, der er under lovgivningen.

Juridiske chefjurister, der har brug for at kende mere til den organisatoriske og tekniske del af de muligheder og risici, en virksomhed står over for.
 

Materiale


Du får adgang til en række værktøjer på certificeringen, som du kan bruge efterfølgende i dit daglige arbejde med teknisk GDPR. Derudover præsenteres du for en række teknologier, som du også får materiale om f.eks. via casegennemgange.

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Modul 4

Tirsdag d. 22. august 2020

Kl. 09:30 –  16:00JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København VKurset er en del af JUC´s
Certificering i Informationssikkerhed.
Ønsker du at deltage på alle fem moduler er prisen kr. 26.995.

 

 

Pris Ekskl. Moms

5.995