Inkasso efter Coronakrisen - de grundlæggende reglerUdbytte

Ovenpå coronakrisen forventes massive økonomiske problemer i store dele af samfundet og et kæmpe boom i antallet af inkassosager. Som rådgiver og/eller kreditor vil du på dette grundkursus få opdateret din viden om alle de grundlæggede inkassoregler set i lyset af den igangværende krise.


Indhold

Vi gennemgår en inkassosags behandling fra start til slut, så du bliver helt klædt på til dette og bliver opdateret med de mange nye regler og (bl.a. digitale) erfaringer de seneste år. Vi fokuserer på de særlige udfordringer, som corona-krisen har medført, herunder forligsforhandlinger, indgåelse af afdragsordninger, forældelse, frivillige forlig mv.

 

Emner er bl.a.:

 • Skyldnerens korrekte juridiske identitet – hvordan finder man den?
 • Renter, gebyrer og kompensationsbeløb: Du får en oversigt over de mange gebyrer mv., som skyldneren skal betale.
 • Udfærdigelse af rykkerbrev, inkassovarsel, anerkendelsesbrev og inkassobrev: Du får en grundig gennemgang af kravene til disse skrivelser og hvordan man i praksis laver dem.
 • Reglerne om god inkassoskik
 • Inkassoomkostninger: Hvad er det, og hvornår skal skyldneren betale for det?
 • Egen inkasso: Hvad er det, og hvornår skal skyldneren betale for det?
 • Udfærdigelse af betalingspåkrav, stævning og fogedrekvisition
 • Retsafgifter.
 • Digital inkasso-kommunikation: WhatsApp, Messenger, Facebook, e-mails, lydbeskeder, selfie-videoer… og meget mere!
 • Hvordan holder man et fogedretsmøde – herunder telefonmøder? Tips og tricks samt en masse praktiske erfaringer
 • Hvad kan man foretage udlæg i i 2020 (herunder trangsbeneficiet, anvisningsretten mv.) ?
 • Regler for indgåelse af afdragsordninger, herunder betaling med MobilePay.
 • Sikringsakter, mødesalærer mv.
   

Målgruppe

Grundkurset i inkasso er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, sekretærer, studenter, sagsbehandlere, bogholdere, ansatte i inkassobureauer mv. – alle, der støder på inkassosager, og som ønsker en gennemgang/ et brush-up i de grundlæggende regler. Det kan være du er ny på området – eller at du har siddet med det for nogle år siden og gerne vil genopfriske det i forbindelse med det kommende boom i antallet af inkassosager.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

 

Kurset kan eventuelt tages som en samlet uddannelse sammen med vores inkasso kursus for specialister – der må forventes et beskedent overlap i gennemgangen.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Mandag d. 28. september 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course