Innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder


– praktiske modeller og værktøjer

 

Baggrund


Innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder mellem det offentlige og private om innovative løsninger åbner døren op for bedre kvalitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne indenfor bl.a. velfærd, borgerservice samt klima- og miljømæssige forhold, ligesom det kan føre til bedre brug af samfundets midler samt nye forretningsmuligheder for virksomheder.

Mange offentlige indkøbere og virksomheder er dog i tvivl om, hvorvidt de tør tage springet, og hvordan de kan organisere innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder inden for den udbudsretlige ramme og gennem gode incitamentsmodeller. Formålet med kurset er at sætte fokus på de værktøjer, offentlige indkøbere og virksomheder kan benytte til innovative udbudsprocesser og køb af innovative løsninger, samt de kontraktmodeller, der understøtter innovation.

 

Udbytte


Du får bla.: 

 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder ved gennemførelse af innovative indkøb og tilrettelæggelse af kontraktuelle samarbejder
 • Dybere indsigt i reglerne for forskning og udvikling uden udbud
 • Forståelse for innovationspartnerskabet som værktøj til fælles udvikling af innovative løsninger
 • Kendskab til hvordan du kan designe og udbyde innovationspartnerskaber
 • Kendskab til dynamiske indkøbssystemer og rammeaftaler som konkrete værktøjer til løbende køb af innovative teknologier og løsninger
 • Kendskab til forskellige kontraktuelle samarbejdsmodeller samt incitamentsmodeller, der sikrer innovation

 


Indhold


Kurset giver dig indblik i og praktisk forståelse for de forskellige innovative udbudsformer og kontraktuelle samarbejdsmodeller gennem teori, praksis og konkrete cases.

Du får indblik i muligheden for at samarbejde med private virksomheder om forskning og udvikling uden udbud.

Derudover får du grundig indføring i udbudsformen innovationspartnerskab som værktøj til fælles udvikling af innovative løsninger, samt hvordan denne kan designes til forskellige behov. Her gennemgår vi bl.a.:
 

 • Hvad er fordelene/ulemperne ved denne udbudsform?
 • Hvad er betingelserne for at kunne gennemføre udbud af et innovationspartnerskab?
 • Hvordan gennemføres udbud af innovationspartnerskab?
 • Gode råd om tilrettelæggelsen


Endvidere får du grundig indføring i dynamiske indkøbssystemer og rammeaftaler, som værktøjer til løbende køb af eksisterende innovative løsninger. Vi gennemgår bl.a.
 

 • Hvad er fordelene/ulemperne ved disse værktøjer?
 • Hvordan udbydes dynamiske indkøbssystemer?
 • Hvordan købes innovative løsninger på dynamiske indkøbssystemer og rammeaftaler?
 • Gode råd om tilrettelæggelsen og eksempler på forskellige modeller


Endeligt bliver du præsenteret for forskellige innovative kontraktmodeller. Her gennemgår vi bl.a. offentlig private innovationsaftaler (OPI-aftaler) samt agile indkøb og forskellige incitamentsmodeller i kontrakter, der sikrer vedvarende innovation i kontraktperioden.

Kurset klæder dig på til en praktisk gennemførelse af innovative indkøb og tilrettelæggelse af innovative kontraktuelle samarbejder. Vi tager derfor udgangspunkt i konkrete praktiske eksempler, modeller og erfaringer.


Målgruppe


Kurset retter sig mod og kan være en inspirationskilde for alle aktører, der er involveret i offentlige udbud:
 

 • offentlige indkøbere
 • endelige brugere af de indkøbte løsninger
 • beslutningstagere og politikere, hvis bidrag er nødvendige for at skabe gunstige betingelser for innovation
 • leverandører, som kan lære, hvordan de bedre kan konkurrere med deres innovative løsninger i forbindelse med udbud.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Tirsdag d. 17. november 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course