Julekursus i forældelse og retssager – kursusgaranti


Indhold

Hos JUC introducerer vi nu ”Julekurser med kursusgaranti”. Det betyder, at vi samler de emner, som har vist sig at have størst interesse for advokatstanden i 2016 set over en bred kam. Kurset gennemføres med garanti uanset antallet af tilmeldinger. Det er din sikkerhed for, at du opfylder kravet til obligatorisk efteruddannelse.

 

De to dage hører naturligt sammen, men der er intet til hinder for, at du kun tegner dig for den ene – kontakt os på juc@juc.dk eller telefon 70 20 82 60, hvis du kun ønsker at deltage på en af de to dage. Tilmelding kan som altid ske helt op til afholdelsestidspunkt, men vi håber, at du vil tage beslutningen i god tid.

 

Over to kursusdage gennemgår Lars Lindencrone Petersen fra Bech-Bruun dels de regler og den retspraksis om forældelse, som har særlig betydning for anlæg og førelse af retssager, og de gældende regler og den aktuelle retspraksis om førelse af civile retssager i almindelighed.

 

På dag 1 går vi i dybden med forældelsesloven, som trådte i kraft for snart 10 år siden. En af ambitionerne med den nye lov var at kodificere den eksisterende retspraksis, således at svaret på de fleste forældelsesretlige spørgsmål kunne læses direkte i lovteksten. Ikke desto mindre fremviser de seneste 10 år en righoldig retspraksis, som belyser nye facetter af reglerne.

 

På dag 2 er spottet rettet mod behandlingen af civile retssager. De hviler for en stor dels vedkommende på regler, som vi har kendt i lang tid. Der er imidlertid på flere praktisk vigtige områder i de senere år gennemført ny lovgivning, som bryder med vores vante forestillinger. 


Emner for dag 1 om forældelse er bl.a.:

 • Bestyrelsesvederlag og omkostninger

 • Forældelsesfristens begyndelse

  • Hvornår forfalder et krav, og hvad skal der til for at forældelsesfristen er suspenderet?

  • Særlige sagstyper, navnlig personskade

 • Forældelsesfristens længde

 • Hvilke lange frister gælder for forskellige typer af krav?

 • Afbrydelse af forældelse

  • Skyldnerens erkendelse

  • Anlæg af retssag

  • Foreløbig afbrydelse

  • Redningskrans eller det bedst mulige?

  • Anerkendelsessøgsmål

  • Administrativ rekurs mv.

  • Isoleret bevisoptagelse

  • Forhandlinger – hvornår forhandler vi, og hvornår taler vi blot til hinanden?

 • Sager med flere end to parter

 • Retsvirkninger af forældelse – særligt om renter

 • Den nærmere beregning af fristerne – inden for og uden for den digitale sagsportal

 

Emner på dag 2 om retssager er bl.a.:

 • Isoleret bevisoptagelse

 • Sagens anlæg

  • Sagens parter

  • Sagsøgerens påstand

 • Det forberedende møde

 • Sagsoplysning, bevisførelse

  • Part eller vidne?

  • Dit eller mit vidne – hvilken betydning har det i det hele taget?

  • Ensidige erklæringer, ekspertvidner mv., lovforslag L 20 FT 2016-17

 • Kære af kendelser – herunder retsplejelovens § 389 a

 • Anke af domme – herunder retsplejelovens § 368 a

 • Ankesager – nye påstande, anbringender og beviser

 • Sagsomkostninger

 • Den digitale sagsportal


Formål

Du bliver sat grundig ind i love, regler, retspraksis, omkostninger m.v. inden for nogle af de områder, som advokater skal have kendskab til. 


Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater, der gerne vil opdateres bredt om de emner, der blandt advokater har vist sig at være størst interesse for i 2016.


Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

14

 

 

Dag 1

Onsdag d. 28. december 2016
Kl. 09:00 – 15:30

 

Dag 2

Torsdag d. 29. december 2016
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris 

Hvis du vælger begge kurser, er det en fordel, at du melder dig til hurtigt. Prisen justeres undervejs:

 

Tilmelding senest 15. november kr. 7.995 ekskl. moms.

Tilmelding senest 15. december kr. 8.995 ekskl. moms.

Tilmelding efter 15. december kr. 9.995 ekskl. moms.

 

Note: I kataloget fra uge 45 er der desværre angivet en forkert justering af priserne. Den rigtige fremgår her. 

 

Hvis du vælger kun at tilmelde dig 1 af kurserne, så er prisen kr. 4.995 ekskl. moms uanset tilmeldingstidspunkt.

 

Ønsker du kun at deltage på én af kursets dage, så tilmeld dig venligst pr. mail - tryk for link

 

Pris Ekskl. Moms

9.995

 

 

 

Dag 1

Onsdag d. 28. december 2016
Kl. 09:00 – 15:30

 

Dag 2

Torsdag d. 29. december 2016
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris 

Hvis du vælger begge kurser, er det en fordel, at du melder dig til hurtigt. Prisen justeres undervejs:

 

Tilmelding senest 15. november kr. 7.995 ekskl. moms.

Tilmelding senest 15. december kr. 8.995 ekskl. moms.

Tilmelding efter 15. december kr. 9.995 ekskl. moms.

 

Note: I kataloget fra uge 45 er der desværre angivet en forkert justering af priserne. Den rigtige fremgår her. 

 

Hvis du vælger kun at tilmelde dig 1 af kurserne, så er prisen kr. 4.995 ekskl. moms uanset tilmeldingstidspunkt.

 

Ønsker du kun at deltage på én af kursets dage, så tilmeld dig venligst pr. mail - tryk for link

Course