Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis


Udbytte

På kurset i køb og salg af udlejningsejendomme får du et overblik over den praktiske fremgangsmåde ved handel med udlejningsejendomme og ejendomsselskaber. Du får også værktøjer til at tage højde for de typiske faldgruber og udfordringer i praksis.

Du får bl.a.:

 • Viden til praktisk og juridisk at tackle de udfordringer, som man typisk møder ved køb og salg af udlejningsejendomme

 • En forståelse af proceduren ved indgåelse og berigtigelse af en handel med udlejningsejendomme og ejendomsselskaber

 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved køb og salg af udlejningsejendomme

 • Kendskab til de retlige og fysiske undersøgelser, der bør foretages ved handel med udlejningsejendomme

 • Mulighed for at skabe et netværk og foretage erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger


Indhold

I takt med den øgede transaktionsvolumen og den professionalisering, der er sket af procedurerne ved håndteringen heraf i praksis, stilles der højere krav til rådgiverne. Kurset er derfor aktuelt for alle aktører, der beskæftiger sig med køb og salg af udlejningsejendomme i praksis.

Emner er bl.a.:

 • Gennemgang af sædvanlige vilkår i købsaftalen, herunder:

  • Beløb der refunderes/kun refunderes efter aftale, købers due diligen-ce

  • Klausuler om betaling af forhandling ved tilbudspligt

  • Købers due diligence

  •  ”Eller ordre klausuler”

  • Købesummens fordeling og momsreguleringsforpligtelser

 • Gennemgang af en sædvanlig selskabsoverdragelsesaftale

 • Due diligenceprocedure i relation til ejendommens fysiske tilstand samt retlige forhold

 • Særligt om due diligenceprocedure i relation til ejendommens lejeforhold, herunder hvornår der udløses tilbudspligt til lejerne, jf. lejelovens kap. XVI og opfyldelse heraf i praksis

 • Ansvaret for retlige og fysiske mangler, sædvanlige ansvarsfraskrivel-sesklausuler, garantierklæringer m.v., herunder forholdet mellem købers undersøgelsespligt og sælger oplysningspligt

 • Købesummens betaling, og konsekvenser ved forsinkelse samt deponering, sikkerhedsstillelse og frigivelse af købesummen

 

Målgruppe

Kurset i køb og salg af udlejningsejendomme er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, jurister, ejendomsadministratorer, juridiske assistenter, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med overdragelse af udlejningsejendomme.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Materialet indeholder en tjekliste for due diligence, som bliver gennemgået på kurset, herunder eksempler på købsaftale, refusionsopgørelse, overdragelsesaftale ved ejendomsselskab samt domsliste. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 


 

"Godt materiale og velvalgte emner – vi kom hele vejen rundt."
– Pia Petersen, Juridisk sagsbehandler, Dreiststorgaard Advokater A/S
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 18. november 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmads og frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course