Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis


Udbytte

På kurset i køb og salg af udlejningsejendomme får du et overblik over den praktiske fremgangsmåde ved handel med udlejningsejendomme og ejendomsselskaber. Du får også værktøjer til at tage højde for de typiske faldgruber og udfordringer i praksis.

Du får bl.a.:

 • Viden til praktisk og juridisk at tackle de udfordringer, som man typisk møder ved køb og salg af udlejningsejendomme

 • En forståelse af proceduren ved indgåelse og berigtigelse af en handel med udlejningsejendomme og ejendomsselskaber

 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved køb og salg af udlejningsejendomme

 • Kendskab til de retlige og fysiske undersøgelser, der bør foretages ved handel med udlejningsejendomme

 • Mulighed for at skabe et netværk og foretage erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger


Indhold

I takt med den øgede transaktionsvolumen og den professionalisering, der er sket af procedurerne ved håndteringen heraf i praksis, stilles der højere krav til rådgiverne. Kurset er derfor aktuelt for alle aktører, der beskæftiger sig med køb og salg af udlejningsejendomme i praksis.

Emner er bl.a.:

 • Gennemgang af sædvanlige vilkår i købsaftalen, herunder:

  • beløb der refunderes/kun refunderes efter aftale, købers due diligen-ce

  • klausuler om betaling af forhandling ved tilbudspligt

  • købers due diligence

  •  ”eller ordre klausuler”

  • Købesummens fordeling og momsreguleringsforpligtelser

 • Gennemgang af en sædvanlig selskabsoverdragelsesaftale

 • Due diligenceprocedure i relation til ejendommens fysiske tilstand samt retlige forhold

 • Særligt om due diligenceprocedure i relation til ejendommens lejeforhold, herunder hvornår der udløses tilbudspligt til lejerne, jf. lejelovens kap. XVI og opfyldelse heraf i praksis

 • Ansvaret for retlige og fysiske mangler, sædvanlige ansvarsfraskrivel-sesklausuler, garantierklæringer m.v., herunder forholdet mellem købers undersøgelsespligt og sælger oplysningspligt

 • Købesummens betaling, og konsekvenser ved forsinkelse samt deponering, sikkerhedsstillelse og frigivelse af købesummen

 

Målgruppe

Kurset i køb og salg af udlejningsejendomme er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, jurister, ejendomsadministratorer, juridiske assistenter, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med overdragelse af udlejningsejendomme.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale, inklusiv en tjekliste for materiale til due diligence, som bliver gennemgået og udleveret på kurset, herunder eksempler på købsaftale, refusionsopgørelse, overdragelsesaftale ved ejendomsselskab samt domsliste. Materialet bliver også gjort tilgængeligt elektronisk. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 6. november 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret