Kommunal erhvervsvirksomhed


–  ny lovgivning om fair og lige konkurrence

 


Indhold

Kommunernes adgang til at udføre aktiviteter, der har karakter af erhvervsvirksomhed, har historisk været reguleret af en række grundsætninger – kommunalfuldmagten, der er udledt af tilsynspraksis.

Regeringen har i udspillet "fair og lige konkurrence" fra september 2017 varslet, at området skal lovreguleres, og der er bl.a. en ny hovedlov om kommuners og regioners erhvervsaktivitet på lovprogrammet for Folketingsåret 2017-2018. Kurset gennemføres under forudsætning af, at lovforslag er fremsat. 

Emner er bl.a.:

  • Definitionen af "kommunal erhvervsvirksomhed"

  • Betingelserne for lovlig kommunal erhvervsvirksomhed – kort om tilsynspraksis, indgående om den fremsatte lov om kommuners og regioners erhvervsaktivitet samt om regulering i anden lovgivning

  • Samhandel mellem kommuner og deres selskaber, f.eks. erhvervsfremme- eller turistselskaber

  • Særlige forhold for § 60-fællesskaber

  • Klagemuligheder og overvejelser om håndtering af eksisterende aktivitet

  • Organisering af kommunal erhvervsvirksomhed – både internt i kommunen og i kommunale selskaber – samt overvejelser om samarbejde med private 


Formål

Du får en indgående forståelse for den kommende regulering, som kommer til at ændre årtiers regulering af området, og du får indblik i mulige organiseringsmodeller for kommunal erhvervsvirksomhed. 

Derudover får du bl.a.:

  • Viden til at vurdere, om en konkret kommunal aktivitet udgør erhvervsvirksomhed og er omfattet af den kommende lovgivning, og om aktiviteten vil kunne udføres under de nye retlige rammer

  • Kendskab til rammerne for samhandel mellem en kommune og kommunens selskaber

  • Kendskab til den nye klagestruktur

  • Overblik over en række forskellige måder at organisere kommunens opgaver på – herunder sammen med andre kommuner eller med private aktører 

 

Målgruppe

Målgruppen for dette kommunalretlige kursus er advokater og jurister i kommunerne – både i den centrale forvaltning og i f.eks. teknik- og miljøforvaltningen, samt jurister i de kommunaltejede selskaber og i § 60-fællesskaber

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med lovforslaget, andet materiale om fair og lige konkurrence samt slides fra undervisningen. Materialet vil indeholde tjeklister og skematiske modeller for organiseringen af de kommunale opgaver. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Torsdag d. 28. november 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret