Kommuners erstatningsansvar - for specialister


Indhold

Kommunernes erstatningsansvar er et kompliceret område, som er kendetegnet af en lang række forskelligartede sager –  fra sager med afsæt i entrepriseretten, over sager om ansvar for vintervedligehold til arbejdsskader, sager om praktikanters tilskadekomst og skadeforvoldelse til sager om ansvar for afgørelser og sagsbehandlingstid.

 

Kurset er for dig som er godt inde i området, men ønsker en indføring i de sager, som i praksis har vist sig at være volde flest problemer og risiko for fejl. Efter kurset er du i stand til at håndtere en række aktuelle udfordringer på områder, som traditionelt er dem som giver kommuner de største økonomiske tab.

 

Emnerne på kurset er bl.a.:

 

  • Forsikringsordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – vi ser på specielle og helt aktuelle problemstillinger, hvor der opstår erstatningskrav – vi ser på en lang række helt konkrete sager som opstår i kommunerne som f.eks. parkeringsskader, forkert brændstof der påfyldes biler, skader på bygninger og materiel 
  • Hvordan skal kommunale HR eller forsikringsmedarbejdere håndtere anmeldelsen af en arbejdsskade efter ASL? Få overblik over hvad der derefter sker i sagen, og hvad du som medarbejder kan gøre for at medvirke til oplysning af sagen
  • Vejansvar og ansvar for glatførebekæmpelse (vintervedligeholdelse) – en grundig og udbygget gennemgang af aktuelle problemstillinger
  • Ansvar for fejl og langsommelighed i den administrative sagsbehandling
  • Ansvar for myndighedsudøvelse (de forvaltningsretlige afgørelser)
  • Indføring i reglerne omkring entrepriseret og forholdet mellem bygherre og underleverandør ved fejl/mangler

 

Målgruppe

Kurset henvender sig både til praktikere med juridisk baggrund og til andre, der beskæftiger sig med offentlige myndigheders erstatningsansvar.  Herunder ansatte i kommuner, jurister, advokater m.v. Det er en fordel at du har taget et grundkursus i erstatningsansvar, eller arbejder hyppigt med området.

 

Formål

Du bliver i stand til at undgå faldgruber og får indsigt i hvordan kommunerne kan arbejde aktivt risikostyring af erstatningsansvar. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Onsdag d. 3. juni 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Onsdag d. 3. juni 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course