Den årlige strafferetskonference

Den årlige strafferetskonference

–  Årets forum for nyheder, højaktuelle temaer og sager inden for strafferetten

 

 

Indhold

Så nærmer vi os datoen for årets Strafferetskonference 2022, som afholdes d. 31 marts.

Det er årets vigtigste forum for opdatering og videnudveksling på det strafferetlige område, og konferencen har igen Højesteretspræsident Thomas Rørdam ved roret.

Konferencen adresserer centrale og aktuelle agendaer, og du bliver opdateret på nye tendenser og temaer i den strafferetlige udvikling – herunder vigtige straffesager, kriminalisering af nye områder, bevisførelse, metoder og redskaber samt skelsættende afgørelser fra domstolene.

Her udlægges principielle afgørelser fra landsret og højestere, foruden vigtige afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen og deres betydning for danske straffesager, centrale spørgsmål om tekniske beviser diskuteres, bl.a. sagerne om DNA og teledata.

Og særligt for denne konference, vil der blive zoomet ind på advokatundersøgelser og kommissionsundersøgelser, retssikkerhed og god advokatskik.

 

Formål

Målet er at give et 360 graders perspektiv med indlæg fra mange forskellige vinkler på det straffe-retlige område. På konferencen har du desuden mulighed for at møde de forskellige procesparter inden for området, få en central opdatering og netværke på tværs med aktørerne inden for feltet.  

Konferencen samler hele strafferetsmiljøet, dvs. alle der arbejder aktivt med strafferet – fra forsvarsadvokater, anklagere, dommere og andre jurister og interesserede, som ønsker en 360-graders opdatering inden for strafferet og straffeproces belyst af de centrale aktører på området.
 

Målgruppe

Konferencen er målrettet strafferetsadvokater, dommere, anklagemyndigheden, forskere, ministerier m.fl., som arbejder med stafferet og straffeproces.

 

         

 

"God og varieret dagsorden. Gode indlægsholdere. God lokation."
– Ole Haldrup Stryhn, Dommer, Retten I Næstved
 

"Det var godt med et overblik og et øjebliksbillede på relevant jura."
– Steen Petersen, Advokat (H), Ret & Råd Advokater
 

"Det var godt, at emnet 'udvisning' m.m. blev belyst fra flere forskellige vinkler og så selvfølgelig de glimrende indlægsholdere."
– Lone Refshammer, Advokat (H), Advokat Lone Refshammer
 

"Godt med en update på praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. God længde på de forskellige indlæg."
– Britt Rønne, Vicestatsadvokat, Rigsadvokaten/Anklagemyndigheden
 

"Jeg tager særligt brugbart materiale med mig fra Rørdams og Kjølbros oplæg. Der blev talt direkte til praktikere, der opererer i straffesagskæden. Rørdam og Kjølbros oplæg var supergode og direkte anvendelige. Inspirerende med et indspark fra en bistandsadvokat, som har den daglige kontakt med ofre. Rigtig fin konference med indspark fra alle vinkler."
– Hanne Christensen, Anklager, Københavns Politi
 

"Jeg var med til den første konference for 2 år siden. Siden da har arrangørerne og "de faste" oplægsholdere fintunet deres faglige budskaber og formidlingsmidler til et niveau, så den professionelle bruger af konferencen på minimal tid får maksimalt udbytte såvel mhp. de nyeste retskildebidrag på relevante områder og på den mest autoritative fortolkning af disse retskildebidrag.”​


Tidligere deltagere

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 31. marts 2022

Kl 09:00 - 17:00


Radisson Collection Hotel Royal
Hammerichsgade 1
1611 København


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Se programmet for konferencen her:

Conference