Familieretskonferencen 2022

Familieretskonferencen 2022

– Samværssagerne og deres behandling i Familieretshuset og familieretterne

 

Indhold

Familieretskonferencen 2022 sætter fokus på samværssagerne i det familieretlige system.

Et barn, der ikke lever sammen med begge sine forældre, har ret til samvær med den af forældrene, som barnet ikke bor hos, medmindre samværet ikke er til barnets bedste, men hvordan fastsættes samværet, og hvad gør man, hvis den ene af forældrene ikke vil respektere det fastsatte samvær, eller hvis barnet ikke trives med det samvær, som er fastsat.

Mange forældre bliver heldigvis på egen hånd enige om, hvordan samværet med deres fælles børn skal fastsættes, men i de tilfælde, hvor forældrene ikke kan nå til enighed om samværet kan dette føre til langvarige og meget komplekse konflikter.

På den baggrund vil vi på konferencen se nærmere på, hvordan man som professionel aktør i samværssagerne bedst kan hjælpe forældre og børn gennem denne.

I løbet af dagen vil der være oplæg om:
 

      • Den gode samværsaftale i et børnepsykologisk perspektiv
      • Den gode samværsaftale i juridisk perspektiv
      • Familieretshusets behandling af samværssager
      • Familieretternes behandling af samværssager
      • Samspillet mellem Familieretshuset og familieretterne
      • Tvangsfuldbyrdelse af samvær
      • Sideløbende behandling i flere instanser af sager om samvær
 

Formål

På konferencen får du indsigt i behandlingen af sager om samvær i såvel Familieretshuset som familieretterne samt i de overvejelser, du løbende bør gøre dig som aktør i sagerne.

Konferencen giver desuden gode muligheder for at mødes og udveksle synspunkter med andre professionelle aktører i samværssagerne.

Således er konferencen ikke mindst et forum for debat om det fungerende familieretlige system, hvor juridiske, børnepsykologiske og forvaltningsmæssige tilgange og synspunkter kan brydes, og hvor du gennem indlæg og diskussioner mellem repræsentanter fra alle involverede parter kan få erfaring og blive klogere.

Der tilstræbes en praktisk tilgang med indlæg fra bl.a. funktionschefer, børnepsykologer og sagsbehandlere, og tid til drøftelser mellem deltagerne.

 

Talere

Konferencen samler advokater, dommere og eksperter i familie- og børneret og børnepsykologi samt ledere og centrale personer fra myndigheder og forvaltninger, ikke mindst fra Familieretshuset. 

Dette mhp. på at få input fra alle vinkler og dermed et 360 graders view på samværs- og familieretsproblematikken. 

 

Målgruppe

Advokater, dommere, jurister, socialrådgivere, sagsbehandlere og andre praktikere, som beskæftiger sig med behandling af samværssager eller har opgaver i forhold til forældre og børn, som er involverede i en samværssag.

Udbytte

På kurset får du:

      • Overblik over regelsættet på området
      • Opdateret viden om praksis på området
      • Praktiske råd ifm. indgåelse af aftaler og nedlæggelse af påstande i samværssager
      • Praktiske råd til håndteringen af sager om samvær i Familieretshuset og familieretterne
      • Mulighed for at drøfte behandlingen af samværssager med andre aktører på området
      • Nye perspektiver på din egen sagsbehandling
      • Indblik i andre professionelle aktører på områdets sagsbehandling


Konferencen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 3. maj 2022

Kl 09:00 - 17:00


Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5
1560 København


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

 


 

Conference