Konkurskarantæne – status, praksisgennemgang, faldgruber og muligheder med loven


 Status efter 3 år med loven. Er konkursrytterne faldet af hesten?
 

Indhold

Reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft i 2014 og skulle en gang for alle gøre op med konkursryttere, der udnyttede reglerne om begrænset hæftelse i kapitalselskaber.

Nu er der gået næsten tre år med de nye regler, og en lang række sager er domstolsprøvet – mange også i landsretterne og enkelte i Højesteret. Der har derfor dannet sig en retspraksis på området, der giver basis for at gøre status og se, hvor der ligger faldgruber og muligheder i arbejdet med reglerne.

En række ledelsesmedlemmer i konkursdømte virksomheder er således blevet pålagt karantæne for groft uforsvarlig forretningsførelse og kan derfor ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtigelser. Karantæneperioden er typisk på 3 år, men er også set kortere. Der er imidlertid også ledelsesmedlemmer, der er blevet frifundet for kurators påstand om karantæne.

På kurset ser vi på, hvilke forhold der typisk vil udløse karantæne, og hvilke der kan begrunde, at karantæne ikke pålægges. Vi ser også på snitfladerne mellem reglerne om konkurs og de straffeprocessuelle regler.

Afslutningsvis dykker vi ned i, hvilken effekt reglerne har haft og hvilke konklusioner, faldgruber og risici man på nuværende tidspunkt kan sige, at reglerne rummer for ledelsesmedlemmer – og for rådgivningen af disse.

Emner er bl.a.

  • De overordnede konklusioner – har konkurskarantæne haft den ønskede effekt?
  • Gennemgang af retspraksis, herunder hvad der udløser karantæne, som f.eks. manglende bogføring, betaling af moms, skatteforhold, aktionærlån, manglende indbetalinger og sikring af kreditorer
  • Hvilke momenter taler imod karantæne?
  • Hvornår skal de røde lamper blinke for advokater, der enten selv repræsenterer klienter der uforsætligt kan blive ramt af karantæne, eller, hvordan kan man rådgive klienter, hvis kunder risikerer at blive ramt af karantænen?
  • Brug af stråmand for at omgå konkurskarantæne – status
  • Har private og offentlige kreditorer større mulighed for at inddrive tab i sager, hvor debitor hæfter personligt og ubegrænset. Hvad er mulighederne?
  • Betydningen for iværksættere – særreglen og status på området
  • Fejl og faldgruber i konkurskarantænesager
  • Hvad har det betydet, at en lang række sager er afgjort på skriftligt grundlag, hvor det tidligere ledelsesmedlem ikke har svaret på kurators indstilling om konkurskarantæne?
  • Udgifter og sagsomkostninger forbundet med sagerne


Formål

Give status og overblik over de mange sager inden for konkurskarantæne. Formålet er, at du bliver fortrolig med retstilstanden, så du bedre kan rådgive klienter således, at de ikke risikerer at blive pålagt karantæne, hvis deres virksomhed går ned.


Målgruppe

Jurister og advokater, ledelsesmedlemmer i virksomheder, og andre som vil være helt opdateret på retstilstanden på området. 


Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale, overblik over retspraksis m.v.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4,5

 

 

Onsdag d. 24. maj 2017

Kl. 09:00 - Kl. 13:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.125

 

 

 

Onsdag d. 24. maj 2017

Kl. 09:00 - Kl. 13:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course