Konsortier – en svær balancegang


Indhold

En nylig afgørelse fra Konkurrenceankenævnet har skabt stor usikkerhed blandt mange virksomheder om, hvornår et konsortiesamarbejde er lovligt – og ikke mindst hvornår det er ulovligt. I mange tilfælde er det en hårfin balance, der adskiller det lovlige samarbejde fra det ulovlige. En forkert vurdering indebærer risiko for straf i form af bøder og i værste fald fængselsstraf for de involverede personer.

 

Trods risiciene forbundet med deltagelse i konsortiesamarbejder føler særligt mindre virksomheder sig ofte presset til at indgå i samarbejde med andre virksomheder, fordi virksomhedens størrelse kan have betydning for, hvem staten og kommunerne tildeler ordrer i forbindelse med gennemførelse af udbud. Store virksomheder bliver dog også udfordret særligt i forhold til større projekter, hvor de af kommercielle og/eller risikomæssige årsager ikke ønsker at byde på en opgave alene.  

 

På kurset får du bl.a. overblik over gældende regler og praksis for konsortier, indblik i den vurdering, der skal foretages for at afklare, om et konsortium er lovligt/ulovligt, dybere forståelse for de risici der kan være forbundet med konsortier samt mulighed for erfaringsudveksling. 

 

Emner er bl.a.:

  • Hvorfor overhovedet indgå i et konsortium?

  • Hvilke regler gælder for konsortier?

  • Hvad gælder for underleverandørsamarbejder?

  • Den svære kapacitetsvurdering

  • Risici

  • Manglende samspil mellem de udbudsretlige og de konkurrenceretlige regler og de udfordringer, som dette medfører for virksomhederne 

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en større forståelse for, hvornår et konsortium er lovligt/ulovligt og i hvilke situationer, virksomhederne skal være særlige varsomme.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet virksomheder, der jævnligt indgår i konsortier eller andre samarbejdsrelationer, herunder i underleverandørkonstruktioner, i forbindelse med afgivelse af bud på såvel offentlige som private opgaver. Kurset er endvidere målrettet sådanne virksomheders rådgivere.

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.


Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

 

Onsdag d. 8. marts 2017
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

 

 

Onsdag d. 8. marts 2017
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course