Konsortium eller kartel?


Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus alene som live fjernundervisning.

 

Indhold

Højesterets afgørelse i den meget omtalte vejstribesag, der dømte et konsortium mellem 2 vejstribefirmaer ulovligt på linje med et kartel, har skabt stor usikkerhed blandt mange virksomheder om, hvornår et konsortium er lovligt – og ikke mindst – hvornår det er ulovligt. En forkert vurdering indebærer risiko for straf i form af bøder og udelukkelse fra offentlige udbud, og i værste fald risikerer de involverede personer fængselsstraf.

 

I udbud tilskyndes mindre virksomheder ofte til at byde sammen med andre, fordi størrelsen på omsætningen eller antallet af referencer kan have betydning for, hvem der får lov til at byde på opgaven. Og store virksomheder kan ønske at byde sammen med andre på større opgaver, fordi risikoen ved at byde alene er for stor, eller man ønsker at reservere kapacitet til sine kernekunder.

 

Men hvad gælder egentlig? Hvornår er det lovligt/ulovligt at samarbejde med en konkurrent, og hvornår er man egentlig konkurrenter i forhold til en opgave? Er der forskel på, om man byder som et konsortium eller i en underleverandørkonstruktion, og kan man som virksomhed begrænse risikoen for, at et muligt samarbejde udgør et kartel uden nødvendigvis at skulle afstå fra at byde på en opgave? Og kan ordregiverne, uanset om de er offentlige eller private, gøre noget for at begrænse risikoen for karteller og dermed risikoen for at stå med en kontrakt, der ikke er gyldig?

 

Få svar på disse og mange andre aktuelle spørgsmål fra advokat og partner i Accura, Christina Heiberg-Grevy, der har repræsenteret den ene af konsortiedeltagerne i vejstribesagen, og chefkonsulent i DI, Morten Qvist Fog, der har beskæftiget sig indgående med de udfordringer, sagen har skabt for erhvervslivet

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en større forståelse for, hvornår et konsortium er ulovligt, og hvad man kan gøre for at begrænse risikoen herfor.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet virksomheder, der jævnligt indgår i konsortier eller andre samarbejdsrelationer, herunder i underleverandørkonstruktioner, i forbindelse med afgivelse af bud på såvel offentlige som private opgaver. Kurset er endvidere målrettet rådgivere samt udbydere af opgaver, der ønsker en større forståelse for problemstillingen og mulighederne for at begrænse risikoen for karteller og dermed ugyldige kontrakter.

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale, herunder tjekliste til vurdering af, om et konsortium er lovligt/ulovligt.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Fredag d. 24. april 2020
Kl. 09:00 – 12:30 

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

 

Fredag d. 24. april 2020
Kl. 09:00 – 12:30 

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Course