Kontraktret


– Et kontraktretligt overblik
 

Udbytte

 

Formålet med dette kursus i Kontraktret er at give dig et kontraktretligt overblik. Fokus vil være på relevante dele af de mest gængse regelsæt inden for kontraktretten (aftaleloven, købeloven mv.), idet der samtidig fokuseres på udarbejdelse og forhandling af særligt centrale kontraktbestemmelser i danske og internationale erhvervskontrakter. 

Kurset indeholder således såvel teoretiske, som praktiske aspekter, og målet er at gøre dig i stand til selv at gennemgå og udarbejde erhvervskontrakter samt identificere områder af særlig betydning. 

 

På kurset får du bla.: 

 • En grundlæggende forståelse af kontraktretten – herunder relevante dele af aftale- og køberetten, idet der samtidig opnås indsigt i grundlæggende fortolkningsprincipper
 • Indblik i samspillet mellem kontrakter og relevant præceptiv og deklaratorisk lovgivning
 • Overblik over, hvilke bestemmelser erhvervskontrakter i almindelighed bør indeholde
 • Kendskab til, hvilke overvejelser der bør indgå i forbindelse med udarbejdelse af erhvervskontrakter
 • Indsigt i de forhold man bør være særlig opmærksom på i større kontrakter, herunder kontrakter med et internationalt islæt
 • Videndeling med øvrige deltagere og viden til selv at gennemgå og udarbejde erhvervskontrakter  


Indhold

 

Kurset indeholder en overordnet gennemgang af de grundlæggende regler om aftaleindgåelse, udvalgte køberetlige regler og emner som aftalers ugyldighed og aftalefortolkning, vil også blive behandlet.

Kurset giver en gennemgang af en række hovedpunkter, som de fleste erhvervskontrakter bør indeholde. Ligesom det vil blive diskuteret, hvilke hensyn der bør indgå i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte hovedpunkter, fx misligholdelsesbeføjelser.

 

Emner er bla.:

 • Aftaleindgåelse, aftalers ugyldighed og fortolkning
 • Misligholdelsesbeføjelser
 • Aftalers struktur og samspil med retsreglerne
 • Udarbejdelse af erhvervskontrakter – overvejelser og koncipering
 • Indblik i de hyppige fejltagelser kontraktparter begår
 • Input til formulering af centrale kontraktbestemmelser
 • Indsigt i de forhold man bør være særlig opmærksom på i internationale kontrakter

 

Målgruppe

Kontraktkurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, jurister i det offentlige og andre, der arbejder med erhvervskontrakter.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale – inkl. en kontraktcheckliste og eksempler på formuleringer af konkrete kontraktbestemmelser.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 10. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course