KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS


 

Udbytte

På kurset i kunstig intelligens (AI) og databeskyttelse i praksis får du et grundlæggende overblik over mulighederne og de databeskyttelsesretlige rammer for brug af AI i den offentlige og private sektor.

Du får derudover et overblik over EU’s planer for regulering af kunstig intelligens i Europa, herunder Kommissionens nye AI-plan samt dataetiske retningslinjer fra EU’s High Level Expert Group.

Du får bl.a.:

 

 • Indsigt i hvordan de forskellige former for AI fungerer
 • Overblik over AI-løsningers anvendelse i praksis i dag til bl.a. vejledning, kontrol og snydbekæmpelse, beslutningsstøtte og fuldautomatiske afgørelser m.v.
 • Overblik over de databeskyttelsesretlige rammer for brugen af AI
 • Konkrete værktøjer og metoder for indbygget databeskyttelse ved udvikling og brug af kunstig intelligens (privacy by design)
 • Anbefalinger for til udarbejdelse af konsekvensanalyser (DPIA’s) for AI-løsninger
 • Gode råd til governance i hele AI-løsningens livscyklus
 • Introduktion til de dataetiske rammer for brug af AI

 

Indhold

 

Kunstig intelligens – eller Artificial Intelligence (”AI”) – anvendes allerede i dag i vidt omfang i mange forskellige sammenhænge. Teknologien står over for et gennembrud og både danske virksomheder og offentlige myndigheder investerer massivt i AI til brug for alt fra f.eks. ansættelse af medarbejdere, kontrol og snydbekæmpelse samt forberedelse eller afgørelse af sager.

Selvom teknologien har et enormt potentiale, møder udviklingen og brugen af AI-løsninger dog også retlige udfordringer. Løsningerne kræver ofte et stort datagrundlag for at kunne fungere (big data) og vil typisk indebære behandling af personoplysninger. Navnlig skal databeskyttelse tænkes ind i løsningerne fra start i overensstemmelse med reglerne om privacy by design i den nye databeskyttelsesforordning, ligesom der som oftest skal laves konsekvensanalyser (DPIA) for AI-løsninger.


Kurset giver et overblik over de juridiske rammer for og særlige databeskyttelsesretlige udfordringer ved udviklingen og brugen af AI-løsninger. Fokus er navnlig på den nye databeskyttelsesforordnings krav til sådanne løsninger.


Emner er bl.a.:

 

 • Overblik over de forskellige former for AI – stærk/svag AI, machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reeinforcement learning, deep learning, neurale netværk, prediktiv analyse til at forudsige adfærd etc.
 • Hvor anvendes AI i praksis i dag hos offentlige myndigheder og private virksomheder, f.eks. til tilsyn, snyd- og svigbekæmpelse, markedsføring, afgørelser eller tilrettelæggelse af sager, ansættelser samt analyseformål m.v.?
 • Hvad er mulighederne for at træffe fuldautomatiske afgørelser med brug af AI?
 • Privacy by design og konsekvensanalyse (DPIA): Hvilke særlige databeskyttelsesretlige udfordringer skal håndteres i en AI-løsning, herunder bl.a.
  • At de grundlæggende principper om formålsbegrænsning og dataminimering overholdes
  • At der ikke sker ulovlig forskelsbehandling af de registrerede (indbygget bias i beslutningsgrundlaget)
  • At de registrerede og andre kan få indsigt i beslutningsgrundlaget og ”logikken” i løsningen (transparens og systemdokumentation) – det såkaldte ”black box”-problem
  • At der kan føres det fornødne tilsyn med algoritmerne (accountability)

 

Målgruppe

 

Kurset i kunstig intelligens er målrettet offentlige myndigheder, virksomheder og andre organisationer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med kunstig intelligente løsninger. Kurset henvender sig primært til indkøbere og udviklere af disse løsninger, men slutbrugere vil også have få udbytte af kurset.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Det var en spændende indføring i krydsfeltet mellem jura og teknologi."
– Christian Møller Fløe, Advokat, Jyske Finans A/S
Tidligere kursusdeltager
 

"Dygtige undervisere med praktisk erfaring og god formidlingsevne."
– Jan Bjerrum Bach, Advokat, Jusmedico Advokatanpartsselskab
Tidligere kursusdeltager
 

"Der var et højt fagligt niveau samt gode 'anekdoter' som giver reglerne mening."
– Henning Olsen, Afdelingsleder, Herning Kommune
Tidligere kursusdeltager
 

"Godt overblik over problemstillinger ved retlige udfordringer i brug af kunstig intelligens, som skal overvejes. Et fint overblik inden man overvejer at gå igang. Godt formidlet."
– Ane Wraae Nielsen, Fuldmægtig, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Dato

mandag d. 17. maj 2021

Kl. 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokostbuffetAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course