JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser, og vi har årligt over 200 kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, og kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

Åbn alle
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Legal Project Management
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Whistleblowerordninger i praksis
  • Sygedagpenge og refusion
  • Masseafskedigelser
  • Internationale ansættelser
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Bestyrelseskontrakter
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Ejendomshandel i praksis
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Compliance i Praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Investment & Asset Management Structuring
  • Praktisk børsret
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Drafting International Contracts
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Bestyrelseskontrakter
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Fuldmagter og Fremtidsfuldmagter
  • Dødsbobeskatning
  • Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv
  • Grundkursus i arveret
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Moms og fast ejendom
  • Ejendomshandel i praksis
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Byggeri og miljøforhold
  • Digital entrepriseret
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Skat og fast ejendom
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Advokaters erstatningsansvar
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ekspropriation 2021
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • ePrivacy-forordningen
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Data Protection Officer
  • Forældelse
  • Inkasso under Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET
  • Professionel forhandling
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Byggeri og miljøforhold
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Ekspropriationsproces
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • GDPR-nyt 2021
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • GDPR og brug af sundhedsdata
  • Data Protection Officer
  • Moms og fast ejendom
  • Transfer Pricing - Dispute resolution
  • Dødsbobeskatning
  • Internationale ansættelser
  • Skat og fast ejendom
  • Den succesfulde procedure
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Sagsportalen – grundkursus
  • M&A-tvister
  • Den succesfulde procedure
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Klientkommunikation
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen