JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser. Vi har en lang række kurser inden for en bred vifte af retsområder samt ledelse og forhandling m.m. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, så du kan vælge det, der gavner dig bedst. Kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

” Jeg fik rigtig meget ud af kurset og vil helt sikkert anbefale det til nogle kollegaer.”
Mette Bomberg Wentzel, Afdelingskoordinator, Lb Forsikring A/S

Måned
2021
2022
Åbn alle
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Omstødelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Legal Project Management
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Masseafskedigelser
  • Håndtering af sexismesager
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Whistleblowerordninger i praksis
  • Sygedagpenge og refusion
  • Internationale ansættelser
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Bestyrelseskontrakter
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Ejendomshandel i praksis
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Billeasing – regler og praksis
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Grundkursus i renteloven
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Kontrol af databehandlere
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Finansiel Compliance 2.0
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Compliance i Praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Praktisk børsret
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Drafting International Contracts
  • Bestyrelseskontrakter
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Dynamiske indkøbssystemer
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Dødsbobeskatning
  • Grundkursus i arveret
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Byggeriets forsikringer
  • Den nye huseftersynsordning
  • Grundkursus i lejeret
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Moms og fast ejendom
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Digital projektering
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Ejendomshandel i praksis
  • Årlig lejeretlig opdatering – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – august
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Digital entrepriseret
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Skat og fast ejendom
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Byggeriets forsikringer
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ekspropriation 2021
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 1)
  • Kontrakter vedrørende IT-anskaffelser
  • Kontrol af databehandlere
  • Introduktion til markedsføringsret
  • Markedsføringsret for specialister - grøn, grønnere og grønnest
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • ePrivacy-forordningen
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Grundkursus i renteloven
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Omstødelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Forældelse
  • Inkasso under Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Håndtering af sexismesager
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Writing Modern Legal English
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Storytelling for jurister – den bedste historie vinder
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Professionel forhandling
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Retsafgifter: Nye regler pr. 1 oktober
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Ekspropriationsproces
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 1)
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Billeasing – regler og praksis
  • Moms og fast ejendom
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Transfer Pricing - Dispute resolution
  • Dødsbobeskatning
  • Internationale ansættelser
  • Skat og fast ejendom
  • Retsafgifter: Nye regler pr. 1 oktober
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Grundkursus i renteloven
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Sagsportalen – grundkursus
  • M&A-tvister
  • Den succesfulde procedure
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer