Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser, og vi har årligt mere end 200 kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, og kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Åbn alle
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Legal Project Management
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Compliance – third party due diligence
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Managing within Danish Employment Law
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Ny barselslov og ligebehandling
  • Diversity & Inclusion
  • Ansættelsesret 2022
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Håndtering af sexismesager
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Sygedagpenge og refusion
  • Bestyrelseskontrakter
  • Masseafskedigelser
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Internationale ansættelser
  • Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder
  • Legal Project Management
  • Managing within Danish Employment Law
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Diversity & Inclusion
  • Anti-Corruption Training
  • Introduction to Competition Law
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • Drafting International Contracts
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 1
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 1
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Matrikulære ændringer – ejerlejlighedsopdelinger og ændring af ejerlejligheder
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 2
  • Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 2
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 3
  • Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 3
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Finansiel leasing - Grundkursus
  • Finansiel compliance i praksis 2.0
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Praktisk børsret
  • Grundkursus i renteloven
  • Venturekapital-investeringer
  • Diversity & Inclusion
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Anti-Corruption Training
  • M&A-tvister
  • Bestyrelseskontrakter
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Den danske investerings-screeningslov
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance i praksis
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Drafting International Contracts
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Compliance – third party due diligence
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudsret for specialister
  • ePrivacy-forordningen
  • EU-rettens betydning og anvendelse i dansk ret
  • Introduction to Competition Law
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Konkurrenceret i praksis
  • Grundkursus i arveret
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Byggeri og miljøforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Grundkursus i lejeret
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Gæsteprincippet
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Matrikulære ændringer – ejerlejlighedsopdelinger og ændring af ejerlejligheder
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Moms og fast ejendom
  • Digital projektering
  • Ophævelse af bolig- og erhvervslejemål
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Skat og fast ejendom
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Naboret
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • Digital entrepriseret
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ABR 18 – teknisk rådgivning
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Ekspropriation 2022
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Ejendomshandel i praksis - Vinter
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Byggeriets forsikringer
  • Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Grundkursus i renteloven
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • M&A-tvister
  • Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Ekspropriation 2022
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Aktuel immaterialret
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • ePrivacy-forordningen
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Hjemmesidecompliance i praksis - Del 1
  • Hjemmesidecompliance i praksis - Del 2
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Kontrol af databehandlere
  • Finansiel leasing - Grundkursus
  • Omstødelse i rekonstruktions- og konkursbehandling
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Grundkursus i renteloven
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Forældelse
  • A-Z Grundkursus i inkasso
  • Inkasso for specialister
  • Årlig inkasso- og fogedretlig opdatering for øvede
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Legal Project Management
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Writing Modern Legal English
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Håndtering af sexismesager
  • Skyggearbejde for ledere
  • Work-life balance
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • Hukommelsesteknikker
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Byggeri og miljøforhold
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • Gæsteprincippet
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Naboret
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ekspropriation 2022
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Naboret
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Offentligretlige retssager
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Ekspropriation 2022
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Brug af sundhedsdata og GDPR
  • Årlig persondataretlig opdatering
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • ePrivacy-forordningen
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Kontrol af databehandlere
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Moms og fast ejendom
  • Skat og fast ejendom
  • Internationale ansættelser
  • Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Grundkursus i renteloven
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Bias og vidneforklaringer i bevisvurdering
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Transportret, spedition og logistik
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Grundkursus i renteloven
  • Procesfinansiering
  • M&A-tvister
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022