Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser, og vi har årligt mere end 200 kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, og kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Åbn alle
  • M&A-tvister
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Compliance – third party due diligence
  • Venturekapital-investeringer
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Sygedagpenge og refusion
  • Bestyrelseskontrakter
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Masseafskedigelser
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Internationale ansættelser
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Ny barselslov
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Managing within Danish Employment Law
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Anti-Corruption Training
  • Introduction to Competition Law
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Managing within Danish Employment Law
  • Drafting International Contracts
  • Compliance – third party due diligence
  • Legal Project Management
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 2
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 2
  • Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 3
  • Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 3
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Anti-Corruption Training
  • Sanktioner
  • M&A-tvister
  • Bestyrelseskontrakter
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Den danske investerings-screeningslov
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Investment & Asset Management Structuring
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance i praksis
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Kontraktret
  • Løgndetektion
  • Sundhedsret
  • Drafting International Contracts
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Distributionsret
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Compliance – third party due diligence
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Grundkursus i økonomi og regnskab
  • Compliance - Internal Investigations
  • Venturekapital-investeringer
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Regnskab og værdiansættelse af virksomheder
  • ePrivacy-forordningen
  • Introduction to Competition Law
  • Sanktioner
  • Nyheder inden for EU- og konkurrenceretten
  • Nyheder inden for produktefterligninger, design- og ophavsretten
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Nyt fra EU-Domstolen
  • EU-rettens betydning og anvendelse i dansk ret
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Konkurrenceret i praksis
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Administrativ håndtering af samvær
  • Ægtepagter og testamenter
  • Grundlæggende dødsboskifteret
  • Fuldmagter og Fremtidsfuldmagter
  • Tvangsanbringelse af børn og unge
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Skat og fast ejendom
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Naboret
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • Digital entrepriseret
  • Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Berigtigelse af ejendomshandler
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ABR 18 – teknisk rådgivning
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Entreprenørprojektering
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Ekspropriation 2022
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Ejendomshandel i praksis - Vinter
  • Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Gæsteprincippet
  • Byggeriets forsikringer
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Moms og fast ejendom
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • M&A-tvister
  • Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Forsikrings- og erstatningsret for praktikere
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Ekspropriation 2022
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse
  • Byggeriets forsikringer
  • Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis
  • Ledelsesansvar i praksis
  • ePrivacy-forordningen
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Hjemmesidecompliance i praksis - Del 1
  • Hjemmesidecompliance i praksis - Del 2
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Den nye AI-forordning
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Kontrol af databehandlere
  • Distributionsret
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Brug af Blockchain – Retlige udfordringer og praksis
  • Cybersikkerhed og GDPR
  • A-Z Grundkursus i inkasso
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Forældelse
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Omstødelse i rekonstruktions- og konkursbehandling
  • Skyggearbejde for ledere
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET
  • Juridisk formidling til lægmænd
  • Work-life balance
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • Så lovligt som muligt
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Løgndetektion
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Naboret
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ekspropriation 2022
  • Gæsteprincippet
  • Naboret
  • Juridisk formidling til lægmænd
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Så lovligt som muligt
  • Offentligretlige retssager
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Ekspropriation 2022
  • Sundhedsret
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • ePrivacy-forordningen
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Den nye AI-forordning
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Kontrol af databehandlere
  • Brug af sundhedsdata og GDPR
  • Cybersikkerhed og GDPR
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Grundkursus i økonomi og regnskab
  • Regnskab og værdiansættelse af virksomheder
  • Skat og fast ejendom
  • Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler
  • Årlig opdatering på skatteregler
  • Internationale ansættelser
  • Moms og fast ejendom
  • Bias og vidneforklaringer i bevisvurdering
  • Grundkursus i våbenloven
  • Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse
  • Nyt fra EU-Domstolen
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Løgndetektion
  • Forsvarerens aktuelle udfordringer
  • Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse for specialister
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Sanktioner
  • Procesfinansiering
  • M&A-tvister
  • Bliv endnu mere overbevisende i retten
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Løgndetektion