JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser. Vi har en lang række kurser inden for en bred vifte af retsområder samt ledelse og forhandling m.m. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, så du kan vælge det, der gavner dig bedst. Kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

” Jeg fik rigtig meget ud af kurset og vil helt sikkert anbefale det til nogle kollegaer.”
Mette Bomberg Wentzel, Afdelingskoordinator, Lb Forsikring A/S

Måned
2020
2021
Type
 
Åbn alle
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • M&A-tvister
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Venturekapital-investeringer
  • Legal Project Management
  • Sygedagpenge og refusion
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Ferieloven – problemområder
  • Afvikling af ansættelsesforhold
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • EU-domme inden for ansættelsesret
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Ejendomshandel i praksis
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Kontrol af databehandlere
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Udvidet kontraktret
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Erhvervsdrivende fonde fra A-Z
  • M&A-tvister
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Drafting International Contracts
  • Compliance i Praksis
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Compliance – internal investigations
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Grundkursus i renteloven
  • Venturekapital-investeringer
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Dødsbobeskatning
  • Ægtepagter og testamenter (Aarhus)
  • Digital projektering
  • Ekspropriation 2020
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Ejendomshandel i praksis
  • Naboret
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Ændringer i Boligreguleringsloven og lejeloven
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Entreprenørprojektering
  • Ledningsret i praksis
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Køb og salg af andelsboliger
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Byggeriets forsikringer
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Moms og fast ejendom
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Ekspropriation 2020
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • M&A-tvister
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Byggeriets forsikringer
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Data Protection Officer
  • Kontrol af databehandlere
  • MUSIK I TV, STREAMING, FILM OG REKLAMER
  • Persondata for sagsbehandlere
  • Teknologiforståelse
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Persondata for sagsbehandlere – Aarhus
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • ePrivacy-forordningen
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Inkasso efter Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Forældelse – under/efter corona-krisen
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Grundkursus i renteloven
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
  • Retstolkning og retslingvistik
  • Internationale forhandlinger
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Legal Project Management
  • Ekspropriation 2020
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Naboret
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ledningsret i praksis
  • Ekspropriation 2020
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Naboret
  • Ledningsret i praksis
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Data Protection Officer
  • Persondata for sagsbehandlere
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Persondata for sagsbehandlere – Aarhus
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Persondata update 2020
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Dødsbobeskatning
  • Moms og fast ejendom
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Retstolkning og retslingvistik
  • Grundkursus i renteloven
  • Transportret, spedition og logistik
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Retstolkning og retslingvistik
  • M&A-tvister
  • Sagsportalen – grundkursus
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Grundkursus i renteloven