JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser. Vi har en lang række kurser inden for en bred vifte af retsområder samt ledelse og forhandling m.m. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, så du kan vælge det, der gavner dig bedst. Kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

” Jeg fik rigtig meget ud af kurset og vil helt sikkert anbefale det til nogle kollegaer.”
Mette Bomberg Wentzel, Afdelingskoordinator, Lb Forsikring A/S

Måned
2020
2021
Åbn alle
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Omstødelse
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Legal Project Management
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • EU-domme inden for ansættelsesret
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Håndtering af sexismesager
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Ejendomshandel i praksis
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Compliance internal investigations
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Billeasing – regler og praksis
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Grundkursus i renteloven
  • Kontrol af databehandlere
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • M&A-tvister
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Dødsbobeskatning
  • Ændringer i Boligreguleringsloven og lejeloven
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Ledningsret i praksis
  • Entreprenørprojektering
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundkursus i lejeret
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Moms og fast ejendom
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Digital projektering
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Ejendomshandel i praksis
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Byggeriets forsikringer
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • M&A-tvister
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • ePrivacy-forordningen
  • Aktuel Immaterialret
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Kontrakter vedrørende IT-anskaffelser
  • Kontrol af databehandlere
  • Introduktion til markedsføringsret
  • Markedsføringsret for specialister - grøn, grønnere og grønnest
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Grundkursus i renteloven
  • Omstødelse
  • Forældelse
  • Inkasso efter Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Håndtering af sexismesager
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Writing Modern Legal English
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Legal Project Management
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ledningsret i praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Ledningsret i praksis
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Billeasing – regler og praksis
  • Moms og fast ejendom
  • Dødsbobeskatning
  • Transportret, spedition og logistik
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • M&A-tvister
  • Den succesfulde procedure