Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser, og vi har årligt mere end 200 kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, og kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Åbn alle
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Compliance – third party due diligence
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Venturekapital-investeringer
  • Udbudsret for specialister
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • M&A-tvister
  • Internationale ansættelser
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Ny barselslov
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Managing within Danish Employment Law
  • Sustainability: From Why to How
  • Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder
  • Whistleblower-håndtering
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
  • Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår
  • Masseafskedigelser
  • Strategisk håndtering af barsel
  • Bestyrelseskontrakter
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Håndtering af sexismesager
  • Konventionalbod
  • Grundlæggende kollektiv arbejdsret
  • Årlig ansættelsesretlig opdatering
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Diskrimination i ansættelsesretten - Forår
  • Persondata i ansættelsesretten
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Managing within Danish Employment Law
  • Drafting International Contracts
  • Compliance – third party due diligence
  • Legal Project Management
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022 - Møde 3
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • Landbrug og erhverv - Digitalt tinglysningsakademi - Møde 3
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Det årlige digitale tinglysningsakademi
  • Det årlige digitale tinglysningsakademi - Møde 1
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Det årlige digitale tinglysningsakademi - Møde 2
  • Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler
  • Det årlige digitale tinglysningsakademi - Møde 3
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance i praksis
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Sustainability: From Why to How
  • Praktisk børsret
  • Kontraktret
  • Løgndetektion
  • Whistleblower-håndtering
  • Sundhedsret
  • Drafting International Contracts
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Distributionsret
  • Iværksætterens juridiske rådgiver
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Compliance – third party due diligence
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Grundkursus i økonomi og regnskab
  • Venturekapital-investeringer
  • Compliance - Internal Investigations
  • Leasing - Juraen og praktikken
  • Bestyrelseskontrakter
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Regnskab og værdiansættelse af virksomheder
  • M&A-tvister
  • Advokatundersøgelser
  • Sanktioner
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Billeasing A-Z
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Nyt fra EU-Domstolen
  • EU-rettens betydning og anvendelse i dansk ret
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbudsret for specialister
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Sanktioner
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Grundkursus i arveret
  • Administrativ håndtering af samvær
  • Ægtepagter og testamenter
  • Grundlæggende dødsboskifteret
  • Fuldmagter og Fremtidsfuldmagter
  • Dødsbobeskatning
  • Tvangsanbringelse af børn og unge
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Entreprenørprojektering
  • Det digitale tinglysningsakademi 2022
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Ekspropriation
  • Grundkursus i lejeret
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Ejendomshandel i praksis - Vinter
  • Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Digital entrepriseret
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Gæsteprincippet
  • Byggeriets forsikringer
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Ejendomshandel i praksis - Forår
  • Forebyggelse af entreprisesager
  • Moms og fast ejendom
  • Årlig opdatering på skatteregler
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Skat og fast ejendom
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Naboret
  • Forældrekøb med rådgivning, berigtigelse og skattemæssige regler
  • Forsikrings- og erstatningsret for praktikere
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Ekspropriation
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse
  • Byggeriets forsikringer
  • Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • M&A-tvister
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Forældelse
  • Den nye AI-forordning
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Kontrol af databehandlere
  • Distributionsret
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • Brug af Blockchain – Retlige udfordringer og praksis
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Cybersikkerhed og GDPR
  • Personlighedsret
  • Entertainmentret
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Leasing - Juraen og praktikken
  • Inkasso for specialister
  • Omstødelse i rekonstruktions- og konkursbehandling
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • A-Z Grundkursus i inkasso
  • Forældelse
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Retorik og juridisk formidling
  • Løgndetektion
  • Risk management - Kom krisen i forkøbet
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Taktisk elicitation
  • Legal Project Management
  • Håndtering af sexismesager
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Advokatundersøgelser
  • Psykologisk profilering og gerningsmandsprofilering
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET
  • Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv
  • Grundkursus i energiretten
  • Introduktion til planret
  • Ekspropriation
  • Taksonomiforordningen
  • Miljøret
  • Ekspropriationsproces
  • Gæsteprincippet
  • Klimaretssager
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Naboret
  • Offentligretlige retssager
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Introduktion til planret
  • Ekspropriation
  • Sundhedsret
  • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Ekspropriationsproces
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • Private fællesveje i praksis
  • Naboret
  • Den nye AI-forordning
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Kontrol af databehandlere
  • Brug af sundhedsdata og GDPR
  • Cybersikkerhed og GDPR
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Grundkursus i økonomi og regnskab
  • Regnskab og værdiansættelse af virksomheder
  • Internationale ansættelser
  • Dødsbobeskatning
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Moms og fast ejendom