Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Den nye lov om ægtefællers formueforhold – ekstra kursus
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – april
  • Den nye bandepakke – fra et praktisk perspektiv
  • Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Udbudsret for specialister
  • Venturekapital-investeringer
  • ABR 18 – det nye aftalesystem – ekstra kursus
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Sygedagpenge og refusion
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Nyheder i den kollektive arbejdsret
  • Den nye ferielov
  • Ytringsfrihed for offentligt ansatte på sociale medier
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Internationale ansættelser
  • Det digitale tinglysningsakademi
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Boliglandbrug – tinglysning og køber- og sælgerrådgivning
  • Det digitale tinglysningsakademi (Aarhus)
  • Tinglysningssløjfen – behandling af matrikulære sager efter juni 2018 (Aarhus)
  • Tinglysningssløjfen – behandling af matrikulære sager efter juni 2018
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Den nye lov om forretningshemmeligheder
  • Billeasing – regler og praksis
  • Offshore-kontrakter
  • Praktisk børsret
  • Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning – inkl. brush up
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Grundlæggende kontraktret
  • Bestyrelsesansvar
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i selskabsret
  • Persondata i fonde og foreninger
  • Contract Management – hvordan, hvornår, hvorfor?
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Private Equity – introduktion til LPA'en og juridisk due diligence
  • Udvidet kontraktret
  • Sundhedsret
  • Udbudscertificering 2: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis
  • Udbudscertificering 3: Evalueringsmetoden
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Udbudscertificering 4: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbudscertificering 5: Indhentning af dokumentation
  • Udbudscertificering 6: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudsret for specialister
  • Udbudscertificering 7: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbudscertificering 8: Håndhævelse
  • Den nye lov om ægtefællers formueforhold (Aarhus) – ekstra kursus
  • Den nye lov om ægtefællers formueforhold – ekstra kursus
  • Dommerens syn på sager inden for arveret og dødsboskifte
  • Moms og fast ejendom
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aalborg)
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Boliglandbrug – tinglysning og køber- og sælgerrådgivning
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – ekstra kursus
  • ABR 18 – det nye aftalesystem – ekstra kursus
  • Gæsteprincippet
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus)
  • Entrepriserettens 10 mest aktuelle emner
  • Boligfinansiering 1: Finansiering af fast ejendom
  • Certificering i boligfinansiering – alle 5 moduler
  • Boligfinansiering 2: Værdiansættelse af fast ejendom
  • Grundkursus i lejeret
  • Boligfinansiering 3: Valg af tilbagebetalingsmåde og lånetyper i fast ejendom
  • Den nye ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt
  • Boligfinansiering 4: Ejerskifte, ombygninger og låneomlægning af fast ejendom
  • Boligfinansiering 5: Tinglysning og kurssikring af lån i fast ejendom
  • Håndtering af brandsager
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundlæggende pensionsret
  • Produktansvar med nyeste tendenser
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Håndtering af brandsager
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Privacy By Design – Masterclass
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT)
  • Persondata og aktindsigt
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Den nye lov om forretningshemmeligheder
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – april
  • Persondata i praksis
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – maj
  • Medieret – om pressens frihed og ansvar
  • Kollektiv forvaltning af ophavsret
  • Persondata i fonde og foreninger
  • Ytringsfrihed for offentligt ansatte på sociale medier
  • Cybersikkerhed
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Negotiation Masterclass – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Persondata og aktindsigt
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • Socialret – de mest aktuelle emner i 2018
  • Ytringsfrihed for offentligt ansatte på sociale medier
  • Sundhedsret
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Privacy By Design – Masterclass
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT)
  • Persondata og aktindsigt
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – april
  • Persondata i praksis
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – maj
  • Persondata i fonde og foreninger
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Moms og fast ejendom
  • Moms på tværs
  • Den nye bandepakke – fra et praktisk perspektiv
  • Forsvarens aktuelle udfordringer
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Cybersikkerhed
  • Offshore-kontrakter
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen – marts
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen (Aarhus) – marts
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Udbudscertificering 2: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbudscertificering 3: Evalueringsmetoden
  • Udbudscertificering 4: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbudscertificering 5: Indhentning af dokumentation
  • Udbudscertificering 6: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudscertificering 7: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbudscertificering 8: Håndhævelse