JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser, og vi har årligt over 200 kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, og kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

Åbn alle
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Compliance – third party due diligence
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Legal Project Management
  • Grundkursus i Selskabsret
  • M&A-tvister
  • Whistleblower-ordninger i det offentlige
  • Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder
  • Sygedagpenge og refusion
  • Masseafskedigelser
  • Internationale ansættelser
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Bestyrelseskontrakter
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Ejendomshandel i praksis
  • Compliance i Praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • De nye regler om aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber
  • Investment & Asset Management Structuring
  • Economic crimes
  • Praktisk børsret
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Den nye danske investerings-screeningslov
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance – third party due diligence
  • Drafting International Contracts
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Bestyrelseskontrakter
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Compliance - internal investigations
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Grundkursus i Selskabsret
  • M&A-tvister
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Fuldmagter og Fremtidsfuldmagter
  • Dødsbobeskatning
  • Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv
  • Grundkursus i arveret
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Byggeri og miljøforhold
  • Digital entrepriseret
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Skat og fast ejendom
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Ophævelse af bolig- og erhvervslejemål
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Naboret
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Ekspropriation 2021
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Ejendomshandel i praksis
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Digital projektering
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ekspropriation 2021
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • M&A-tvister
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • ePrivacy-forordningen
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Data Protection Officer
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Inkasso efter Coronakrisen - brush-up på inkassoreglerne
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Forældelse
  • Professionel forhandling
  • Advokatens vej til succes
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Legal Project Management
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Writing Modern Legal English
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Byggeri og miljøforhold
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Whistleblower-ordninger i det offentlige
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Ekspropriationsproces
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • GDPR-nyt 2021
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • Brug af kunstig intelligens - Retlige udfordringer og muligheder
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • GDPR og brug af sundhedsdata
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Data Protection Officer
  • Transfer Pricing - Dispute resolution
  • Dødsbobeskatning
  • Internationale ansættelser
  • Skat og fast ejendom
  • Den succesfulde procedure
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • Den succesfulde procedure
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Klientkommunikation
  • Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • M&A-tvister