Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – maj
  • Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Udbudsret for specialister
  • Venturekapital-investeringer
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – juni
  • ABR 18 – det nye aftalesystem – ekstra kursus
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Nyheder i den kollektive arbejdsret
  • Den nye ferielov
  • Ytringsfrihed for offentligt ansatte på sociale medier
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Internationale ansættelser
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Boliglandbrug – tinglysning og køber- og sælgerrådgivning
  • Det digitale tinglysningsakademi (Aarhus)
  • Tinglysningssløjfen – behandling af matrikulære sager efter juni 2018 (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi
  • Tinglysningssløjfen – behandling af matrikulære sager efter juni 2018
  • Digital tinglysning med hands-on øvelser på computer
  • Digital tinglysning for specialister
  • Praktisk børsret
  • Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning – inkl. brush up
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Grundlæggende kontraktret
  • Bestyrelsesansvar
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i selskabsret
  • Persondata i fonde og foreninger
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Contract Management – hvordan, hvornår, hvorfor?
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Private Equity – introduktion til LPA'en og juridisk due diligence
  • Udvidet kontraktret
  • Effektmåling i fonde – en praktisk tilgang
  • Sådan løser du erhvervstvister
  • Sundhedsret
  • Transaktioner i selskaber
  • Drafting International Contracts
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Udbudscertificering 6: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudsret for specialister
  • Udbudscertificering 7: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbudscertificering 8: Håndhævelse
  • Optimering af tilbud – praktisk udbudsret for tilbudsgivere
  • Konkurrenceret i praksis
  • Dommerens syn på sager inden for arveret og dødsboskifte
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus)
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Boliglandbrug – tinglysning og køber- og sælgerrådgivning
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – ekstra kursus
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver – ekstra kursus
  • Gæsteprincippet
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus)
  • AB 18-certificering – alle 5 moduler
  • AB 18-certificering 1: Overblik over det nye AB-system
  • Entrepriserettens 10 mest aktuelle emner
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Boligfinansiering 1: Finansiering af fast ejendom
  • Certificering i boligfinansiering – alle 5 moduler
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aalborg)
  • ABR 18 – det nye aftalesystem – ekstra kursus
  • Boligfinansiering 2: Værdiansættelse af fast ejendom
  • AB 18-certificering 2: ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • Grundkursus i lejeret
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Boligfinansiering 3: Valg af tilbagebetalingsmåde og lånetyper i fast ejendom
  • Den nye ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt
  • AB 18-certificering 3: AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Boligfinansiering 4: Ejerskifte, ombygninger og låneomlægning af fast ejendom
  • Boligfinansiering 5: Tinglysning og kurssikring af lån i fast ejendom
  • Håndtering af brandsager
  • Digital tinglysning for specialister
  • AB 18-certificering 4: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • Introduktion til boliglejekontrakten 2018
  • Introduktion til erhvervslejekontrakten 2018
  • Introduktion til lejekontrakter uden for lejelovgivningen 2018
  • AB 18-certificering 5: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Produktansvar med nyeste tendenser
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Håndtering af brandsager
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Persondata i praksis
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – maj
  • Medieret – om pressens frihed og ansvar
  • Kollektiv forvaltning af ophavsret
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – juni
  • Persondata i fonde og foreninger
  • Ytringsfrihed for offentligt ansatte på sociale medier
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – september
  • Cybersikkerhed
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – oktober
  • Introduktion til persondata
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – november
  • Kontrakter vedrørende IT-anskaffelser
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Musikrettigheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Inkasso og persondata
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv
  • Forhandling og mindset
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Negotiation Masterclass – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • Socialret – de mest aktuelle emner i 2018
  • Ytringsfrihed for offentligt ansatte på sociale medier
  • Optimering af tilbud – praktisk udbudsret for tilbudsgivere
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • 10 nyheder for kommuner
  • Sundhedsret
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Persondata i praksis
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – maj
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – juni
  • Persondata i fonde og foreninger
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – september
  • Cybersikkerhed
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – oktober
  • Introduktion til persondata
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – november
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Moms på tværs
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Forsvarens aktuelle udfordringer
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Cybersikkerhed
  • Transportret, spedition og logistik
  • Sagsportalen 2018 – lær at bruge den i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Sådan løser du erhvervstvister
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Udbudscertificering 6: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudscertificering 7: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbudscertificering 8: Håndhævelse
  • Boligfinansiering 1: Finansiering af fast ejendom
  • Certificering i boligfinansiering – alle 5 moduler
  • Boligfinansiering 2: Værdiansættelse af fast ejendom
  • Boligfinansiering 3: Valg af tilbagebetalingsmåde og lånetyper i fast ejendom
  • Boligfinansiering 4: Ejerskifte, ombygninger og låneomlægning af fast ejendom
  • Boligfinansiering 5: Tinglysning og kurssikring af lån i fast ejendom
  • AB 18-certificering – alle 5 moduler
  • AB 18-certificering 1: Overblik over det nye AB-system
  • AB 18-certificering 2: ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • AB 18-certificering 3: AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • AB 18-certificering 4: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • AB 18-certificering 5: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe