JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser. Vi har en lang række kurser inden for en bred vifte af retsområder samt ledelse og forhandling m.m. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, så du kan vælge det, der gavner dig bedst. Kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

” Jeg fik rigtig meget ud af kurset og vil helt sikkert anbefale det til nogle kollegaer.”
Mette Bomberg Wentzel, Afdelingskoordinator, Lb Forsikring A/S

Måned
2020
2021
Åbn alle
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • M&A-tvister
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Venturekapital-investeringer
  • Omstødelse
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Legal Project Management
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Afvikling af ansættelsesforhold
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • EU-domme inden for ansættelsesret
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Ejendomshandel i praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Erhvervsdrivende fonde fra A-Z
  • M&A-tvister
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Drafting International Contracts
  • Compliance i Praksis
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Compliance – internal investigations
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Grundkursus i renteloven
  • Kontrol af databehandlere
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Dødsbobeskatning
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Ejendomshandel i praksis
  • Naboret
  • Ekspropriation 2020
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Ændringer i Boligreguleringsloven og lejeloven
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Ledningsret i praksis
  • Entreprenørprojektering
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundkursus i lejeret
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Moms og fast ejendom
  • Digital projektering
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • M&A-tvister
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Ekspropriation 2020
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Byggeriets forsikringer
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Persondata for sagsbehandlere
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • ePrivacy-forordningen
  • Aktuel Immaterialret
  • Kontrol af databehandlere
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Grundkursus i renteloven
  • Omstødelse
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Writing Modern Legal English
  • Legal Project Management
  • Naboret
  • Ekspropriation 2020
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ledningsret i praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Naboret
  • Ekspropriation 2020
  • Ledningsret i praksis
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Persondata for sagsbehandlere
  • Persondata update 2020
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Moms og fast ejendom
  • Dødsbobeskatning
  • Transportret, spedition og logistik
  • M&A-tvister
  • Sagsportalen – grundkursus
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Få solgt dit budskab i civile sager