Måned
2019
2020
Type
 
Åbn alle
  • Ledelsesansvar i praksis
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Praktisk børsret
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Internationale ansættelser
  • Afvikling af ansættelsesforholdet
  • De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i underbetalingssager
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Tinglysningsafgift og tinglysning
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Ejendomshandel i praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Ledelsesansvar i praksis
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Udvidet kontraktret
  • Drafting International Contracts
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Kontrol af databehandlere
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • God skik for penge- og realkreditinstitutter
  • Aktionærrettighedsdirektivet – implementering med fokus på ledelsesaflønning
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance – third party due diligence
  • Compliance – internal investigations
  • Offshore-kontrakter
  • Praktisk børsret
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Sustainable Development Goals - Acceleration
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • M&A-tvister
  • Grundkursus i renteloven
  • Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år
  • Menneskerettighedskonventionens betydning for familieretten
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år (Aarhus)
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Overblik over det nye AB-system
  • ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • Tinglysningsafgift og tinglysning
  • Introduktion til erhvervslejekontrakten 2019
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Ejendomshandel i praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold (Aarhus)
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Byggeri og miljøforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Entreprenørprojektering
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • Forældelse af forsikringskrav
  • M&A-tvister
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Grundkursus i renteloven
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – september
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Brug af Robotics (RPA) og droner – retlige udfordringer og muligheder
  • Entertainmentret – nyt EU-direktiv på vej
  • Beskyttelse af personers rettigheder – fotografering, film og jura
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – oktober
  • Piratkopier og produktefterligninger i praksis – med fokus på håndhævelse online
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder (Aarhus)
  • Data Protection Officer
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Kontrol af databehandlere
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Persondataens A-Z for administrative medarbejdere
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Fræk markedsføringsret i en digital tidsalder – introkursus
  • Fræk markedsføringsret i en digital tidsalder – specialistkursus
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Risikovurderinger i persondataretten
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
  • Forældelse
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Digital inkasso anno 2019
  • Digital Inkasso anno 2019 (Aarhus)
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Grundkursus i renteloven
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Præsentationsteknik – sådan vinder du gehør
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet (Aarhus)
  • Legal Project Management
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
  • Facilitation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Statsstøtte for praktikere
  • Kodex VII og andre centrale embedsmandspligter
  • Whistleblowing og ytringsfrihed i det offentlige – grænser og dilemmaer
  • Det nye familieretlige system
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – september
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – oktober
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Data Protection Officer
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Fræk markedsføringsret i en digital tidsalder – introkursus
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Internationale ansættelser
  • Tinglysningsafgift og tinglysning
  • Aktuel Skat – årlig opdatering på ny og kompleks lovgivning
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Bias i bevisvurderingen – fra spor til bevis
  • Compliance – internal investigations
  • Grundkursus i renteloven
  • Offshore-kontrakter
  • Transportret, spedition og logistik
  • Sagsportalen 2019 – grundkursus om retssager (Aarhus)
  • Sagsportalen 2019 – grundkursus om retssager
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • M&A-tvister
  • Grundkursus i renteloven