JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser. Vi har en lang række kurser inden for en bred vifte af retsområder samt ledelse og forhandling m.m. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, så du kan vælge det, der gavner dig bedst. Kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

” Jeg fik rigtig meget ud af kurset og vil helt sikkert anbefale det til nogle kollegaer.”
Mette Bomberg Wentzel, Afdelingskoordinator, Lb Forsikring A/S

Åbn alle
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Omstødelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Legal Project Management
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Whistleblowerordninger i praksis
  • Sygedagpenge og refusion
  • Masseafskedigelser
  • Internationale ansættelser
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Bestyrelseskontrakter
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Ejendomshandel i praksis
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Finansiel Compliance 2.0
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Compliance i Praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Investment & Asset Management Structuring
  • Praktisk børsret
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Drafting International Contracts
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Bestyrelseskontrakter
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Dynamiske indkøbssystemer
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Fuldmagter og Fremtidsfuldmagter
  • Dødsbobeskatning
  • Grundkursus i arveret
  • Digital projektering
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Moms og fast ejendom
  • Ejendomshandel i praksis
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Byggeri og miljøforhold
  • Digital entrepriseret
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Skat og fast ejendom
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Advokaters erstatningsansvar
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ekspropriation 2021
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Markedsføringsret for specialister - grøn, grønnere og grønnest
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • ePrivacy-forordningen
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • Data Protection Officer
  • Omstødelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Forældelse
  • Inkasso under Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Writing Modern Legal English
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Storytelling for jurister – den bedste historie vinder
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET
  • Professionel forhandling
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Byggeri og miljøforhold
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Ekspropriationsproces
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • GDPR-nyt 2021
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • GDPR og brug af sundhedsdata
  • Data Protection Officer
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Moms og fast ejendom
  • Transfer Pricing - Dispute resolution
  • Dødsbobeskatning
  • Internationale ansættelser
  • Skat og fast ejendom
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Den succesfulde procedure
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurdering
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Sagsportalen – grundkursus
  • M&A-tvister
  • Den succesfulde procedure
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Klientkommunikation
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurdering