Måned
2017
2018
Type
 
Åbn alle
  • MiFID II – udvalgte praktiske emner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – januar
  • Udbudscertificering – alle 8 moduler
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2018
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Den nye lov om ægtefællers formueforhold
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – februar
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven
  • AB18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Tidsbegrænsede ansættelser, vikarer, løst tilknyttet arbejdskraft mv.
  • Den nye ferielov
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Sygedagpenge og refusion
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Det digitale tinglysningsakademi (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi
  • Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD) – nye regler pr. 23. februar 2018
  • Leasingaftalers gyldighed
  • MiFID II – udvalgte praktiske emner
  • De nye regler om ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning (Aarhus)
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2018
  • Fremtidens tilsyn og organisering af erhvervsdrivende fonde
  • Rekonstruktionsmodeller – i og udenfor skifteretten
  • Fondsret – fokus på ikke-erhvervsdrivende fonde og fondes beskatning
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Den nye lov om forretningshemmeligheder
  • Billeasing – regler og praksis
  • Offshore-kontrakter
  • Praktisk børsret
  • Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning – inkl. brush up
  • Grundlæggende kontraktret
  • Grundkursus i selskabsret
  • Contract Management – hvordan, hvornår, hvorfor?
  • Udvidet kontraktret
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudscertificering – alle 8 moduler
  • Udbudscertificering 1: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbudscertificering 2: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis
  • Udbudscertificering 3: Evalueringsmetoden
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Udbudscertificering 4: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbudscertificering 5: Indhentning af dokumentation
  • Udbudscertificering 6: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudscertificering 7: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbudscertificering 8: Håndhævelse
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • Den nye lov om ægtefællers formueforhold
  • Den nye lov om ægtefællers formueforhold (Aarhus)
  • Dommerens syn på sager inden for arveret og dødsboskifte
  • Nyheder inden for andelsboliger – nye domme og den nye overdragelsesaftale
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • De nye regler om ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning (Aarhus)
  • Naboret
  • Markedslejesager i praksis – særligt i forhold til syn og skøn
  • Håndtering af brandsager (Middelfart)
  • Moms og fast ejendom
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Gæsteprincippet
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • AB18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – ekstra kursus
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus)
  • Håndtering af brandsager
  • Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD) – nye regler pr. 23. februar 2018
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2018
  • Håndtering af personskadesager og persondata
  • Håndtering af brandsager (Middelfart)
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundlæggende pensionsret
  • Håndtering af brandsager
  • Inkasso og persondataforordningen 2018
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – januar
  • Persondatarettens håndhævelse
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – januar
  • Håndtering af personskadesager og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – februar
  • Masterclass i persondata – udvalgte problemstillinger
  • Privacy By Design – Masterclass
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT)
  • Persondata og aktindsigt
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Den nye lov om forretningshemmeligheder
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata i praksis
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – maj
  • Inkasso og persondataforordningen 2018
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • Rekonstruktionsmodeller – i og udenfor skifteretten
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Strategiforståelse for jurister og advokater
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Negotiation Masterclass – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Naboret
  • Gæsteprincippet
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Persondata og aktindsigt
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Inkasso og persondataforordningen 2018
  • Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte – fokus på persondataret
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – januar
  • Persondatarettens håndhævelse
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – januar
  • Håndtering af personskadesager og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – februar
  • Masterclass i persondata – udvalgte problemstillinger
  • Privacy By Design – Masterclass
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT)
  • Persondata og aktindsigt
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata i praksis
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – maj
  • De nye regler om ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning (Aarhus)
  • Fondsret – fokus på ikke-erhvervsdrivende fonde og fondes beskatning
  • Moms og fast ejendom
  • Moms på tværs
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen (Aarhus) – november
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Den nye bandepakke – fra et praktisk perspektiv
  • Forsvarens aktuelle udfordringer
  • Offshore-kontrakter
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen (Aarhus) – november
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen – december
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen (Aarhus) – februar
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen – marts
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Udbudscertificering – alle 8 moduler
  • Udbudscertificering 1: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbudscertificering 2: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbudscertificering 3: Evalueringsmetoden
  • Udbudscertificering 4: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbudscertificering 5: Indhentning af dokumentation
  • Udbudscertificering 6: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudscertificering 7: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbudscertificering 8: Håndhævelse