Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Udbudsret for specialister
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Venturekapital-investeringer
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • Internationale ansættelser
  • Opsigelser
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Det digitale tinglysningsakademi (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder (Aarhus)
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Sundhedsret
  • Transaktioner i selskaber
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Aktiehandel og aktieanalyse – få mest muligt ud af dine investeringer
  • Drafting International Contracts
  • Den nye pakkerejselov
  • Leasingaftalers gyldighed
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Bestyrelsens, direktionens og ejernes ansvar og hæftelse
  • Fremtidens tilsyn og organisering af erhvervsdrivende fonde
  • Fondsret – fokus på ikke-erhvervsdrivende fonde og fondes beskatning
  • Contract Management – hvordan, hvornår, hvorfor?
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Praktisk børsret
  • Billeasing – regler og praksis
  • Offshore-kontrakter
  • Venturekapital-investeringer
  • Konkurrenceret i praksis
  • Den nye pakkerejselov
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudsret for specialister
  • Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus)
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus) - maj
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • Overblik over det nye AB-system
  • Tvister i andels- og ejerlejlighedsforeninger
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)
  • Introduktion til boliglejekontrakten 2018
  • Introduktion til erhvervslejekontrakten 2018
  • ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • Introduktion til lejekontrakter uden for lejelovgivningen 2018
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver – ekstra kursus
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus) – ekstra kursus
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • Naboret
  • AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Bestyrelsens, direktionens og ejernes ansvar og hæftelse
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Medieret – om pressens frihed og ansvar
  • Håndhævelse af IP-rettigheder i en online verden
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – november
  • Kontrakter vedrørende IT-anskaffelser
  • Brugerens ret til software
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Den nye pakkerejselov
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Musikrettigheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Fræk persondataret – få styr på datamarkedsføring
  • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Digitale krænkelser
  • Cybersikkerhed – Introduktion til øvelsen og trusler
  • Cybersikkerhed – Implementeringsarbejdet i praksis
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet (Aarhus)
  • Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv
  • Strategisk forhandling
  • Adfærdsdesign i juridisk praksis – vejen til effektive interviews og beslutningsprocesser
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Negotiation Masterclass – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Øg din handlekraft og performance – en introduktion til skyggearbejde for ledere
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Sundhedsret
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Naboret
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder (Aarhus)
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – november
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Fræk persondataret – få styr på datamarkedsføring
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Cybersikkerhed – Introduktion til øvelsen og trusler
  • Digitale krænkelser
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Cybersikkerhed – Introduktion til øvelsen og trusler
  • Transportret, spedition og logistik
  • Offshore-kontrakter
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Sagsportalen 2018 – lær at bruge den i praksis – november
  • Sagsportalen 2019 – lær at bruge den i praksis (Aarhus)
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Sagkyndig bevisførelse