Måned
2019
2020
Type
 
Åbn alle
  • Sagsportalen 2019 – lær at bruge den i praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Venturekapital-investeringer
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • Udbudsret for specialister
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Den nye ferielov
  • Graviditet, barsel og ligebehandling
  • Introduktion til ansættelsesretten
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Internationale ansættelser
  • Forhold under ansættelsen
  • Afvikling af ansættelsesforholdet
  • Forhold efter fratrædelse
  • De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i underbetalingssager
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Matrikulære ændringer – ejerlejlighedsopdelinger og ændring af ejerlejligheder
  • Matrikulære ændringer – ejerlejlighedsopdelinger og ændring af ejerlejligheder (Aarhus)
  • Ejendomshandel i praksis
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Bestyrelsesansvar
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • IDD – implementering, erfaringer og praksis
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundlæggende kontraktret
  • Billeasing – regler og praksis
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Ledelsesansvar i praksis
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Udvidet kontraktret
  • Drafting International Contracts
  • Kontrol af databehandlere
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Aktionærrettighedsdirektivet – implementering med fokus på ledelsesaflønning
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Offshore-kontrakter
  • Praktisk børsret
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbudsret for specialister
  • Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret
  • Grundkursus i familieret
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus) - maj
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • Grundkursus i arveret
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år
  • Menneskerettighedskonventionens betydning for familieretten
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år (Aarhus)
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Ekspropriation 2019
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Matrikulære ændringer – ejerlejlighedsopdelinger og ændring af ejerlejligheder
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Matrikulære ændringer – ejerlejlighedsopdelinger og ændring af ejerlejligheder (Aarhus)
  • Ledningsret i praksis
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – juni
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Overblik over det nye AB-system
  • ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • Introduktion til erhvervslejekontrakten 2019
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Ejendomshandel i praksis
  • AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Ekspropriation 2019
  • IDD – implementering, erfaringer og praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Digitale krænkelser
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – Maj
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Teknologiforståelse
  • Cybersikkerhed – Introduktion til øvelsen og trusler
  • Cybersikkerhed – Implementeringsarbejdet i praksis
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Musikrettigheder
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • E-handel fra A-Z
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – september
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Brug af Robotics (RPA) og droner – retlige udfordringer og muligheder
  • Entertainmentret – nyt EU-direktiv på vej
  • Beskyttelse af personers rettigheder – fotografering, film og jura
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Piratkopier og produktefterligninger i praksis – med fokus på håndhævelse online
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Kontrol af databehandlere
  • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
  • Data Protection Officer
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Inkasso og persondata
  • Forældelse
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Øg din handlekraft og performance – en introduktion til skyggearbejde for ledere
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Forhandling og mindset
  • Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet (Aarhus)
  • Legal Project Management
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Ekspropriation 2019
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Ekspropriation 2019
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Ledningsret i praksis
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Statsstøtte for praktikere
  • Kodex VII og andre centrale embedsmandspligter
  • Det nye familieretlige system
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – Maj
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – september
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Data Protection Officer
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Internationale ansættelser
  • Digitale krænkelser
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Bias i bevisvurderingen – fra spor til bevis
  • Offshore-kontrakter
  • Sagsportalen 2019 – lær at bruge den i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Sagsportalen 2019 – lær at bruge den i praksis (Aarhus)
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer