Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Internationale ansættelser
  • Digital tinglysning for specialister
  • Konkurrenceretlig compliance
  • Private Equity – introduktion til LPA'en og juridisk due diligence
  • Udvidet kontraktret
  • Effektmåling i fonde – en praktisk tilgang
  • Sådan løser du erhvervstvister
  • Den nye pakkerejselov
  • Konkurrenceretlig compliance
  • Den nye pakkerejselov
  • EU-moms
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus)
  • De forskellige låneformål i fast ejendom – herunder låneomlægning
  • Udbetaling mv. af lån i fast ejendom og særlige boligtyper
  • Håndtering af brandsager
  • Digital tinglysning for specialister
  • Overblik over det nye AB-system
  • Den nye ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt
  • Håndtering af brandsager
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Kollektiv forvaltning af ophavsret
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – oktober
  • Introduktion til persondata
  • Medieret – om pressens frihed og ansvar
  • Digitale krænkelser
  • Den nye pakkerejselov
  • Informationssikkerhed og databeskyttelse i praksis
  • Dataetik – den nye konkurrencefordel
  • Privacy By Design
  • Persondata i praksis
  • Håndhævelse af IP-rettigheder i en online verden
  • Inkasso og persondata
  • Forhandling og mindset
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • 10 nyheder for kommuner
  • Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – oktober
  • Introduktion til persondata
  • Informationssikkerhed og databeskyttelse i praksis
  • Dataetik – den nye konkurrencefordel
  • Privacy By Design
  • Persondata i praksis
  • EU-moms
  • Digitale krænkelser
  • Transportret, spedition og logistik