Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Internationale ansættelser
  • Digital tinglysning for specialister
  • Private Equity – introduktion til LPA'en og juridisk due diligence
  • Udvidet kontraktret
  • Effektmåling i fonde – en praktisk tilgang
  • Sådan løser du erhvervstvister
  • Konkurrenceretlig compliance
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus)
  • Boligfinansiering 4: Ejerskifte, ombygninger og låneomlægning af fast ejendom
  • Boligfinansiering 5: Tinglysning og kurssikring af lån i fast ejendom
  • Håndtering af brandsager
  • Digital tinglysning for specialister
  • AB 18-certificering 4: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • Håndtering af brandsager
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – oktober
  • Introduktion til persondata
  • Privacy By Design
  • Inkasso og persondata
  • Forhandling og mindset
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • 10 nyheder for kommuner
  • Persondata og outsourcing – fokus på databehandlere
  • Inkasso og persondata
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – oktober
  • Introduktion til persondata
  • Privacy By Design
  • Transportret, spedition og logistik