Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Sundhedsret
  • Transaktioner i selskaber
  • Drafting International Contracts
  • Leasingaftalers gyldighed
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Konkurrenceret i praksis
  • Introduktion til boliglejekontrakten 2018
  • Introduktion til erhvervslejekontrakten 2018
  • Introduktion til lejekontrakter uden for lejelovgivningen 2018
  • AB 18-certificering 5: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – november
  • Kontrakter vedrørende IT-anskaffelser
  • Brugerens ret til software
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Musikrettigheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Sundhedsret
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – november
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser