Måned
2019
2020
Type
 
Åbn alle
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Kontrol af databehandlere
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • God skik for penge- og realkreditinstitutter
  • Aktionærrettighedsdirektivet – implementering med fokus på ledelsesaflønning
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år
  • Menneskerettighedskonventionens betydning for familieretten
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold (Aarhus)
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder (Aarhus)
  • Data Protection Officer
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Kontrol af databehandlere
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Persondataens A-Z for administrative medarbejdere
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Digital inkasso anno 2019
  • Digital Inkasso anno 2019 (Aarhus)
  • Legal Project Management
  • Byggeri og miljøforhold (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Det nye familieretlige system
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Data Protection Officer
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Sagsportalen 2019 – grundkursus om retssager
  • Få solgt dit budskab i civile sager