Måned
2017
2018
Type
 
Åbn alle
  • Tidsbegrænsede ansættelser, vikarer, løst tilknyttet arbejdskraft mv.
  • Den nye ferielov
  • MiFID II – udvalgte praktiske emner
  • De nye regler om ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning (Aarhus)
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • De nye regler om ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning (Aarhus)
  • Naboret
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager
  • Sagsportalen er i gang – markant ændring af retssagen – december
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti