Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Bestyrelsens, direktionens og ejernes ansvar og hæftelse
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • Naboret
  • AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv
  • Naboret
  • Kommunal erhvervsvirksomhed