Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Den nye lov om forretningshemmeligheder
  • Billeasing – regler og praksis
  • Offshore-kontrakter
  • Praktisk børsret
  • Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning – inkl. brush up
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter
  • Tinglysning og påtegning af pant
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundlæggende pensionsret
  • Persondata og aktindsigt
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Den nye lov om forretningshemmeligheder
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – april
  • Persondata og aktindsigt
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Persondata og aktindsigt
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – april
  • Den nye bandepakke – fra et praktisk perspektiv
  • Offshore-kontrakter
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Udbudscertificering 4: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbudscertificering 5: Indhentning af dokumentation