Måned
2020
2021
Type
 
Åbn alle
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Ejendomshandel i praksis
  • Matrikulære ændringer, inkl. ejerlejlighedsændringer – sagsgang og optimering
  • Kontrol af databehandlere
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Moms og fast ejendom
  • Ejendomshandel i praksis
  • Naboret
  • Matrikulære ændringer, inkl. ejerlejlighedsændringer – sagsgang og optimering
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Kontrol af databehandlere
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Moms og fast ejendom
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurdering