Måned
2020
Type
 
Åbn alle
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Kontrol af databehandlere
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbudsret for specialister
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis
  • Grundkursus i lejeret
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Moms og fast ejendom
  • Ejendomshandel i praksis
  • Naboret
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Kontrol af databehandlere
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Moms og fast ejendom
  • Håndtering af sager i Skatterådet
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurdering