Måned
2019
2020
Type
 
Åbn alle
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis
  • Grundkursus i lejeret
  • Moms og fast ejendom
  • Moms og fast ejendom
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurdering