Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Venturekapital-investeringer
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus) - maj
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Cybersikkerhed – Introduktion til øvelsen og trusler
  • Cybersikkerhed – Implementeringsarbejdet i praksis
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Øg din handlekraft og performance – en introduktion til skyggearbejde for ledere
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • Sagkyndig bevisførelse