Måned
2018
2019
Type
 
Åbn alle
  • Graviditet, barsel og ligebehandling
  • Bestyrelsesansvar
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • IDD – implementering, erfaringer og praksis
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Grundkursus i familieret
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus) - maj
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Ekspropriation 2019
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Ledningsret i praksis
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Ekspropriation 2019
  • IDD – implementering, erfaringer og praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – maj
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – Maj
  • Teknologiforståelse
  • Cybersikkerhed – Introduktion til øvelsen og trusler
  • Cybersikkerhed – Implementeringsarbejdet i praksis
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Musikrettigheder
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Øg din handlekraft og performance – en introduktion til skyggearbejde for ledere
  • Ekspropriation 2019
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • Ledningsret i praksis
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – maj
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – Maj
  • Sagkyndig bevisførelse