Måned
2020
2021
Type
 
Åbn alle
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Praktisk børsret
  • Sustainable Development Goals - Acceleration
  • Venturekapital-investeringer
  • Asset Management Structuring
  • Bestyrelses- og Direktions-uddannelse i Corporate Compliance
  • Compliance i Praksis
  • LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
  • Finansiel Compliance 2.0
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Konkurrenceret i praksis
  • Ægtepagter og testamenter (Aarhus)
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Ledningsret i praksis
  • Digital projektering
  • Ændringer i Boligreguleringsloven - §5, stk. 2 og øvrige tiltag
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – maj
  • LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Forældelse
  • Grundkursus i professionel forhandling
  • Legal Project Management
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Ledningsret i praksis
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Sagsportalen 2020 – grundkursus om retssager (Aarhus)
  • Sagsportalen 2020 – grundkursus om retssager