Måned
2019
2020
Type
 
Åbn alle
  • Grundlæggende kontraktret
  • Billeasing – regler og praksis
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbudsret for specialister
  • Grundkursus i arveret
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – juni
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • E-handel fra A-Z
  • Inkasso og persondata
  • Inkasso og persondata
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Forhandling og mindset
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • Inkasso og persondata