Måned
2020
2021
Type
 
Åbn alle
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Finansiel Compliance 2.0
  • Grundkursus i renteloven
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School