Måned
2020
Type
 
Åbn alle
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • ESPD'ET OG UDELUKKELSESGRUNDE
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august