Måned
2020
2021
Type
 
Åbn alle
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Internationale ansættelser
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Sygedagpenge og refusion
  • Aktionærrettighedsdirektivet – implementering med fokus på ledelsesaflønning
  • Forældelse (Aarhus)
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Ægtepagter og testamenter
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Dødsbobeskatning
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Entertainmentret
  • Forældelse (Aarhus)
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • KUNG FU FOR JURISTER – PERSONLIG PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET (AARHUS)
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Speditionsret og vejtransport