Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser, og vi har årligt mere end 200 kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, og kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater, revisorer og ejendomsmæglere.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Åbn alle
  • Whistleblowerordninger i praksis for virksomheder
  • Whistleblower-ordninger i det offentlige
  • Bestyrelseskontrakter
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Fundamentals & Compliance - Equality, Diversity & Inclusion
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Håndtering af sexismesager
  • Sygedagpenge og refusion
  • Masseafskedigelser
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Ejendomshandel i praksis
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance – third party due diligence
  • Drafting International Contracts
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Bestyrelseskontrakter
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • CSR - Bæredygtighed i arbejdstøjet
  • Compliance - internal investigations
  • Economic crimes
  • Fundamentals & Compliance - Equality, Diversity & Inclusion
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Finansiel compliance i praksis 2.0
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Praktisk børsret
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • M&A-tvister
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbudsret for specialister
  • ePrivacy-forordningen
  • Tvangsanbringelse af børn og unge
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Naboret
  • Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter
  • Ekspropriation 2021
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • Ejendomshandel i praksis
  • Ejendomshandel for viderekomne – jura og praktik
  • Ophævelse af bolig- og erhvervslejemål
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Byggeri og miljøforhold
  • Grundkursus i lejeret
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Gæsteprincippet
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Digital projektering
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Årlig lejeretlig opdatering – Juni
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – August
  • Ekspropriation 2021
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Byggeriets forsikringer
  • Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • M&A-tvister
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • ePrivacy-forordningen
  • Data Protection Officer
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Inkasso efter Coronakrisen - brush-up på inkassoreglerne
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Forældelse
  • A-Z Grundkursus i inkasso
  • Inkasso for specialister
  • Årlig inkasso- og fogedretlig opdatering for øvede
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Advokatens vej til succes
  • Legal Project Management
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Writing Modern Legal English
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Håndtering af sexismesager
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Byggeri og miljøforhold
  • Gæsteprincippet
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Whistleblower-ordninger i det offentlige
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Offentligretlige retssager
  • Ekspropriationsproces
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Gæsteprincippet
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Kontrol af databehandlere - Efterår 2021
  • GDPR og brug af sundhedsdata
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Årlig persondataretlig opdatering
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • ePrivacy-forordningen
  • Data Protection Officer
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • Den succesfulde procedure
  • Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurderingen
  • M&A-tvister