JUC Kursus

JUC er Danmarks største udbyder af juridiske kurser. Vi har en lang række kurser inden for en bred vifte af retsområder samt ledelse og forhandling m.m. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, så du kan vælge det, der gavner dig bedst. Kurserne kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

” Jeg har længe ledt efter et kursus som dette, og jeg var ovenud tilfreds med afviklingen og indholdet.”
Gabriella Tønnesen, Juridisk konsulent, BUPL

” Jeg fik rigtig meget ud af kurset og vil helt sikkert anbefale det til nogle kollegaer.”
Mette Bomberg Wentzel, Afdelingskoordinator, Lb Forsikring A/S

Måned
2021
2022
Åbn alle
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Omstødelse
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Legal Project Management
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Masseafskedigelser
  • Håndtering af sexismesager
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Ejendomshandel i praksis
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Compliance internal investigations
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Billeasing – regler og praksis
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Grundkursus i renteloven
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Kontrol af databehandlere
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Finansiel Compliance 2.0
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • M&A-tvister
  • Compliance i Praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Drafting International Contracts
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Dynamiske indkøbssystemer
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Dødsbobeskatning
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Ledningsret i praksis
  • Entreprenørprojektering
  • Entrepriseretlig praksisgennemgang
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Byggeriets forsikringer
  • Den nye huseftersynsordning
  • Grundkursus i lejeret
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Moms og fast ejendom
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Digital projektering
  • Gæsteprincippet
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Ejendomshandel i praksis
  • Årlig lejeretlig opdatering – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – august
  • Naboret
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Byggeriets forsikringer
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • M&A-tvister
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • ePrivacy-forordningen
  • Aktuel Immaterialret
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 1)
  • Kontrakter vedrørende IT-anskaffelser
  • Kontrol af databehandlere
  • Introduktion til markedsføringsret
  • Markedsføringsret for specialister - grøn, grønnere og grønnest
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • Data Protection Officer
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • Grundkursus i renteloven
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Omstødelse
  • Forældelse
  • Inkasso efter Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Inkasso for specialister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Håndtering af sexismesager
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Writing Modern Legal English
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Storytelling for jurister – den bedste historie vinder
  • Legal Project Management
  • Ledningsret i praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Gæsteprincippet
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Naboret
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ledningsret i praksis
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Retsafgifter: Nye regler pr.1 april 2021
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Gæsteprincippet
  • Naboret
  • GDPR Masterclass - aktuelle databeskyttelsesretlige emner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 1)
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • Data Protection Officer
  • Billeasing – regler og praksis
  • Moms og fast ejendom
  • Dødsbobeskatning
  • Retsafgifter: Nye regler pr.1 april 2021
  • Grundkursus i renteloven
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Sagsportalen – grundkursus
  • M&A-tvister
  • Den succesfulde procedure