Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner


OBS!

Grundet myndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19 gennemføres dette kursus kun som fjernundervisning. Der er derfor ikke mulighed for fysisk fremmøde på Axelborg til dette kursus.

 

Højaktuelt i ansættelsretten lige nu: Covid19 !
 

Der ingen tvivl om, at corona-krisen er det mest aktuelle emne på ansættelsesområdet lige nu. Krisen aktualiserer og rejser et massivt antal ansættelsesretlige problem-stillinger på en gang, og situationen ændrer sig fra dag til dag.

Der skal træffes hurtige beslutninger om afskedigelser, hjemsendelser, midlertidige ansættelser mv., og det er afgørende at agere optimalt - ikke mindst pga. regeringens løbende tiltag og hjælpepakker.

På dette kursus tages bolden op, hvor de tre eksperter i ansættelsesret giver en øjeblikkelig status på de vigtigste issues under corona-krisen, for alle der arbejder med ansættelsesretlige problemstillinger.

 

Få overblik og indspil på:

 • De vigtigste ansættelsesretlige spørgsmål ifm. corona-krisen
 • Råd og vejledning til håndtering af svære øjeblikkelige problemstillinger
 • Input til håndtering og udnyttelse af regeringens hjælpepakker og løbende tiltag


Øvrigt udbytte

Udover de corona-relaterede spørgsmål, behandles en række andre aktuelle ansættelsesretlige emner.

Således får du en opdatering inden for en række udvalgte områder af ansættelsesretten – områder, hvor der er sket en udvikling i retstilstanden inden for de seneste år, og hvor der kan ske fejl i forbindelse med rådgivningen, hvad enten denne retter sig mod eksterne kunder/klienter eller internt i virksomhedernes HR-funktion.


På kurset får du bl.a.:

 • Opdateret viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man som rådgiver/praktiker møder i dagligdagen på det ansættelsesretlige område
 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber på de områder, der gennemgås
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger


Indhold

Den ansættelsesretlige lovgivning og retspraksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at sikre sig, at man hele tiden er opdateret, hvis man skal undgå at begå fejl i forbindelse med sit arbejde på dette område.

 

På kurset fokuseres på følgende 10 problemstillinger, som ofte giver de ansættelsesretlige praktikere udfordringer:

 • EU-Domstolens dom om arbejdsgivers forpligtelse til at registrere medarbejdernes daglige arbejdstid
 • Status på den nyeste retspraksis om, hvordan man tæller til 120 sygedage ved opsigelse af medarbejdere i henhold til funktionærlovens § 5, stk. 2
 • Højesterets dom om den ansættelsesretlige situation, når en fleksjobbevilling bortfalder som følge af, at den fleksjobansatte medarbejder når folkepensionsalderen
 • Religiøse skikke på arbejdspladsen – med særlig fokus på to nyere afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet om medarbejderes ønske om at holde fri på bestemte dage som følge af deres religiøse overbevisning
 • Kort status i forhold til den nye ferielov – på hvilke punkter er der sket præcisering af retstilstanden?
 • Seneste nyt fra Datatilsynet
 • Konsekvenserne af det nye EU-direktiv om whistleblowere
 • Social sikring for medarbejdere, der lejlighedsvis udfører arbejde i udlandet
 • Konsekvenserne af det nye EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for medarbejderne
 • Højesterets dom af 19. august 2019 – må man lydoptage samtaler med chefen?

 

Målgruppe

Kurset i ansættelsesret henvender sig til advokater, jurister og andre praktikere, herunder HR-professionals, der dagligt eller jævnligt beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Mandag d. 30. marts 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Mandag d. 30. marts 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Course