Diskrimination i ansættelsesretten


Indhold

Diskriminationsområdet giver i stigende grad udfordringer for dem, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige forhold. Lovgivningen er kompliceret, blandt andet fordi der skal tages højde for den bagvedliggende EU-retlige regulering og det betydelige antal retssager både ved de danske domstole, nævn, faglig voldgift og EU-Domstolen, som indebærer, at retstilstanden er i konstant forandring.

Kurset giver dig en grundig indsigt i de mest hyppige problemstillinger med en praktisk vinkel, så du sikrer dig, at din virksomhed håndterer de daglige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lovgivning – både nationalt og EU-retligt – og best practice på området.


På kurset tager vi temperaturen på retstilstanden og gør status på de diskriminationsretlige problemstillinger, der pt. giver anledning til udfordringer i praksis.


På kurset får du bl.a. en gennemgang af følgende problemstillinger:

  • Indledende gennemgang af diskriminationsforbuddet i dansk ret herunder afgrænsningen af de beskyttede kriterier, sondringen mellem direkte og indirekte forskelsbehandling og bevisbyrdereglerne på de forskellige områder

  • EU-rettens betydning for retstilstanden på diskriminationsområdet

  • Arbejdsgivere har i stigende grad fokus på diversitet i deres rekruttering og udvikling af medarbejdere – men der er i dansk ret en række lovgivningsmæssige begrænsninger, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man arbejder med diversitet, for at undgå at ”træde ved siden af”

  • Afgrænsningen af handicapbegrebet og udstrækningen af arbejdsgivers forpligtelse til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger i forhold til medarbejdere med handicap – en status på retstilstanden på baggrund af den seneste praksis fra EU-Domstolen og Højesteret

  • Den praktiske håndtering af sygemeldte medarbejdere med henblik på at begrænse risikoen for at blive mødt med krav om forskelsbehandling på grund af handicap

  • Medarbejdere med børn, der har et handicap – hvad er status på retstilstanden?

  • Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder – hvor er faldgruberne i praksis?

  • Udmåling af godtgørelse på diskriminationsområdet – hvad koster det at ”træde forkert”?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der arbejder med ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger herunder praktiserende advokater og jurister/advokater/HR medarbejdere i private virksomheder og offentlige organisationer.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 6. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course