Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer


Baggrund

Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med reglerne for det kollektive overenskomstsystem.

 

Lovregulering af de kollektive aftaler er yderst begrænset, idet organisationernes egne aftaler om bl.a. overenskomsternes indgåelse, opsigelse og fornyelse, konfliktløsning, mv. stadig spiller en central rolle. Reglerne er i vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og den øvrige fagretlige praksis.

 

Formålet med kurset er at give kursisterne såvel teoretisk indsigt i reglerne og praksis i det kollektive system, som forståelse for reglernes praktiske anvendelse.

 

Indhold

Kursus sætter fokus på de grundlæggende elementer og spilleregler i det kollektive arbejdsretlige system.

 

På kurset gennemgås blandt andet følgende emner:

 

  • Reglerne for overenskomstrelationerne, herunder etablering og forhandling af overenskomstforhold, fornyelse, fortolkning og anvendelse af overenskomster samt opsigelse heraf,
  • Sondringen mellem organisationsoverenskomster, virksomhedsoverenskomster, tiltrædelsesaftaler, lokalaftaler og kutymer,
  • Reglerne om konfliktret og fredspligt (kollektive arbejdskonflikter), herunder anvendelse af kollektive kampskridt (strejke, lock-out blokade m.v.),
  • De grundlæggende regler for det kollektive overenskomstforhold og de lokale aftale- og samarbejdsrelationer samt samspillet mellem de to niveauer,
  • Gennemgang af overenskomstrelationerne på arbejdspladsniveau, herunder arbejdsgivers ledelsesret og tillidsrepræsentanter,
  • De grundlæggende regler for det kollektive overenskomstforhold i virksomhedsoverdragelsessituation,
  • Ansvaret for manglende overholdelse af kollektive aftaler på individuel og kollektiv plan, herunder bodsansvar,
  • Tvistløsningsmekanismer, herunder fællesmøder, mæglingsmøder mv.
  • De grundlæggende regler for det særlige fagretlige system, herunder Arbejdsretten og faglig voldgift.

 

Målgruppe

Jurister, advokater, ansatte i organisationer og virksomheder, som beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsret, og som ønsker en grundlæggende indføring i kollektiv arbejdsret.

 

Kurset henvender sig til kursister med begrænset erfaring og kendskab til kollektiv arbejdsret, herunder advokater fra advokatkontorer, nyansatte i virksomheder og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 18. november 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course