Ligebehandling og diskrimination i ansættelsesretten


Indhold

Både i Danmark og resten af verden er der et øget fokus på ligebehandling på arbejdsmarkedet med forskellige tiltag for at sikre en større diversitet i virksomhederne samt en righoldig praksis for at undgå diskrimination. Mange virksomheder har set værdien af diversitet og indfører politikker for at sikre et rummeligt arbejdsmiljø i virksomheden.

Samtidig er alder, køn, religion og handicap er nogle af de områder, som danske arbejdstagere oftere og oftere har en oplevelse af at blive diskrimineret på grund af. I højere og højere grad bliver diskrimination og de udfordringer, der følger hermed, derfor også en problematik, som arbejdergiverne og HR-professionelle må forholde sig til og udbygge deres viden om.

Lovgivningen inden for området er kompliceret og svær at navigere i: EU-retlige reguleringer og de mange retssager, der har været ført både ved de danske domstole, nævn faglig voldgift samt EU-Domstolen, skal tages med i betragtning, når en sag om diskrimination vurderes.

Emner er bl.a.:

  • Alder, køn og religion – hvilke typer sager ser vi i praksis? 

  • Afgrænsningen af handicapbegrebet – EU-domstolens seneste afgørelser om blandt andet fedme, langvarig sygdom og 120-dages reglen

  • Arbejdsgivers forpligtelse til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger i forhold til handicappede medarbejdere

  • Ophævelsen af 70-års grænsen i forskelsbehandlingsloven og muligheden for opretholdelse af pligtmæssige fratrædelsesaldre i kollektive aftaler og overenskomster 

  • Den økonomiske risiko – udmåling af godtgørelse i sager om forskelsbehandling 

  • Hvad kan arbejdsgiver gøre for at undgå sager om diskrimination? 

  • Beskyttelse af gravide i opsigelsessituationen – herunder mod omplacering

  • Kvinder i ledelse – reglerne om kønsligestilling i de øverste ledelseslag i danske virksomheder og offentlige myndigheder gennemgås

  • Seneste nye domme og voldgiftsafgørelser

 

Formål

På kurset om ligebehandling og diskrimination i ansættelsesretten får du en indføring i status på diskriminationsområdet, og best practices inden for diversitet og ligebehandling af ansatte i virksomheden. Du får overblik over den nyeste praksis inden for de forskellige diskriminationsretlige emner samt en indføring i reglerne om kønsligestilling i de øverste ledelseslag i danske virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet HR-ansvarlige, virksomhedsjurister og andre, der arbejder med ansættelsesret og arbejdsret, og som kan komme ud for sager med diskriminationsretlige problemstillinger.

 

Materiale

Du får udleveret relevant kursusmateriale på kursusdagen.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse af advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 12 oktober 2016
Kl. 09:30 - Kl. 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Onsdag d. 12 oktober 2016
Kl. 09:30 - Kl. 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course