Tidsbegrænsede ansættelser, vikarer, løst tilknyttet arbejdskraft mv.


Indhold

Kurset gennemgår en række forskellige former for ansættelser, der på flere punkter adskiller sig fra en traditionel fastansættelse. Dette kan f.eks. være interne vikarer, vikarer udsendt til en virksomhed fra et vikarbureau, løst tilknyttet arbejdskraft/tilkaldevagter, forskellige former for tidsbegrænsede ansatte, udlånte medarbejdere fra andre virksomheder osv. Der er stor forskel på, hvilke regelsæt de forskellige typer ansættelser er underlagt.

Samtidig er det også vigtigt generelt at kunne sondre mellem gruppen af ansættelser og selvstændige/konsulenter. Sondringerne mellem de forskellige typer af ansættelser har betydning for, hvilken lovgivning, der skal overholdes og betydningen af evt. overenskomstforhold.

Vi kommer bl.a. ind på: 

  • Er der tale om en ansættelse eller arbejde udført af en selvstændig?
  • Er en vikar ansat direkte i virksomheden eller udsendt via et vikarbureau?

  • Er vedkommende garanteret timer/opgaver eller tilkaldes efter behov?

  • Er ansættelsen tidsbegrænset, evt. som en projektansættelse?

 

Du får også gennemgået reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse, deltidsloven og reglerne om vikarbureauvikarer i vikarloven, herunder fsva. vikarloven: 

  • Fravigelsesmuligheder, når vikarbureauet har overenskomst

  • Jobformidlingshonorarer og klausuler

  • Vikarens adgang til information samt kollektive faciliteter og goder hos brugervirksomheden/kunden


Formål

På kurset får du bl.a. gennemgået reglerne for de forskellige typer af ansættelse, der adskiller sig fra fast ansættelse. Du bliver klædt på til at kunne navigere mellem de forskellige regelsæt og ansættelsesformer. Du får også gennemgået, hvad du skal være særligt opmærksom på, samt hvilke afledte konsekvenser det har for udfærdigelsen af de kontrakter, der kan anvendes i de forskellige situationer. 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, jurister, organisationsansatte og praktikere i øvrigt, der beskæftiger sig med de nævnte former for løst ansat arbejdskraft.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Har du særlige problemstillinger med særlig relevans for kurset, er du meget velkommen til at sende en mail herom senest 2 uger før kurset til underviser Camilla Mondrup Topp på cmt@danskerhverv.dk

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Fredag d. 1. december 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Fredag d. 1. december 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course