Det digitale tinglysningsakademi 2017


Indhold

Dette akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning. Målet er, at du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.


Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle.
 

Emner er bl.a.:

  • De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne

  • Retspraksis – siden sidste akademimøde

  • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet

  • Deltagernes egne emner og problemstillinger

 

De 3 akademimøder behandler følgende emner:

Den 3. marts – med fokus på vedtægter og ejerforeninger
En ejerforenings medlemmer kan sammen eller på generalforsamling vedtage ændringer af vedtægterne – men hvornår kan det ske

  • Med samtykke fra et flertal på generalforsamling
  • Skal nogle af ejerne eller alle ejere samtykke.

Advokat Ulla Zurita og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling om emnet.


Den 16. juni – med fokus på dels andelsboligforeninger og insolvens i relation til andelsboligbogen og dels fremtidsfuldmagter

Andelsboligbeviser kan pantsættes og pantet tinglyses i andelsboligbogen. Nyere kendelser har tilladt at andelsboligforeningen erklæres konkurs.

  • Om andelsboligforeninger og insolvens
  • Konsekvenser for rettigheder i andelsboligbogen.

Advokat Ole Theut og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling.

 

Den 15. november –  med fokus på fremtidsfuldmagter og behandlingen af disse i Tinglysningsretten og Statsforvaltningen

Kontorchef Rie Thoustrup Sørensen og Brian Pedersen beskriver oprettelse og brug af fremtidsfuldmagter og lægger op til erfaringsudveksling med deltagerne. 

 

Formål

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 4 lektioner. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 12 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i akademiet.
 

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 "Jeg var tilfeds med den afslappede atmosfære, hvor vi alle kunne bidrage med vores erfaringer. Selve kurset var fagligt helt i top og samtidig formidlet, så vi kunne følge med."
– Dorte Christiansen, matrikeltekniker, LIFA.
Deltager på akademiet, 2016.

Det var godt, at vi kunne spørge undervejs. Til sidst kunne vi spørge til nogle at de ting og problematikker, som vi har i det daglige – f.eks. en konkret sag m.v.
– Lone Clemmensen, tinglysningskonsulent, Vestjysk Bank A/S.
Deltager på akademiet, 2017.

Der var et godt fagligt niveau. Vi kom rundt om mange emner, og det var rigtig godt, at kursisterne havde mulighed for at få emner drøftet.
– Lene Skov Jørgensen, advokatsekretær, Kaiser Domino Advokatfirma.
Deltager på akademiet, 2017.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

12

 

1. møde
Fredag d. 3. marts 2017
Kl. 09:15 - 12:30 


2. møde
Fredag d. 16. juni 2017
Kl. 09:15 - 12:30


3. møde
Onsdag d. 15. november 2017
Kl. 09:15 – 12:30
 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.665